Aktualności

Wystawa książkowa najwybitniejszego ukraińskiego poety

W związku z sytuacją na Ukrainie biblioteka szkolna stworzyła wystawkę książkową chcąc przybliżyć literaturę naszego wschodniego sąsiada.

            Uważany za najwybitniejszego ukraińskiego poetę, tego, który stworzył ukraiński język literacki jest Taras Szewczenko (1814 – 1861). Urodzony w niewoli pańszczyźnianej. W 1832 roku Szewczenko został oddany na naukę malarstwa. Wybitny talent otworzył mu dostęp do kręgu czołowych przedstawicieli rosyjskich sfer artystycznych i literackich.

            Szewczenko zaczął pisać wiersze w 1837 roku. Idea wolności, protest przeciwko upodleniu człowieka, uciskowi, krzywdzie ludzkiej, staje się podstawowym motywem jego twórczości.

            W roku 1847 poeta zostaje aresztowany za udział w pracach tajnego Bractwa Cyrylo – Metodiańskiego, którego celem było zjednoczenie Słowian, zniesienie poddaństwa i szerzenie oświaty wśród ludu. Trzydziestoletni poeta zostaje zesłany z osobistym zadekretowanym przez cara Mikołaja I zakazem pisania i malowania.

            W 1857 roku Taras Szewczenko odzyskał wolność. Choć miał dopiero 43 lata był już człowiekiem schorowanym. Cztery lata później zmarł.

            Jeszcze jako poddany towarzysząc swemu panu w podróżach, przebywał w Warszawie w czasie powstania listopadowego. Całym sercem był wtedy po stronie walczących o wolność Polaków.

            Swej przyjaźni do Polaków dawał niezmienny wyraz zarówno w swym życiu jak i twórczości.

Skip to content