Aktualności

81. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK). Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

Głównym celem Polskiego Państwa Podziemnego była walka z okupantem i przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej w jej przedwojennych granicach. Do realizacji tego celu potrzebne były siły zbrojne, które zdolne byłyby tę walkę podjąć. Siłą taką była Armia Krajowa, która w swym szczytowym momencie liczyła ponad 300 tys. żołnierzy.

Armia Krajowa była największą, konspiracyjną organizacją wojskową w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiła integralną część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i podlegała Naczelnemu Wodzowi.

zdjęcia: Instytut Pamięci Narodowej
Skip to content