Aktualności

Benefis Janusza Trzebiatowskiego

Na benefis wrócił do miejsca urodzenia i swojej młodości, do szkoły gdzie dorastał. 60 – lecie pracy twórczej obchodził już w Krakowie, ale, jak przyznaje, tu dopadł go stres największy, bo występował przed swoimi.

Janusz Gerard Stanisław Jutrzenka Trzebiatowski urodził się w Chojnicach 9 lipca 1936 r. Tu dorastał i pobierał  nauki, również w naszej Alma Mater, tu też zdał najważniejszy w życiu egzamin – maturę, po czym wybrał studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A był to rok1954. Od tego czasu związał się z Krakowem na dobre i złe, nigdy nie zapominając skąd jego ród.

Jego twórczość to malarstwo, rzeźba, plakat, medalierstwo, architektura i scenografia oraz poezja. Za całokształt twórczości został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Laurem za Mistrzostwo w Sztuce i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych, Międzynarodowej Federacji Medalierskiej, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Pastelistów w Ameryce, Stowarzyszenia Twórczego POLART, Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego i innych.

Swoje prace wystawiał na 199 wystawach indywidualnych i 499 zbiorowych. Jego dzieła znajdują się w 105 muzeach i kolekcjach w Polsce oraz na świecie między innymi w: Anglii, Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Irlandii, Izraelu, Japonii, Kanadzie, na Kubie, w Luksenburgu, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, Serbii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech a także w Chojnicach.

Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się Centrum Sztuki Collegium ARS, gdzie artysta zaprezentował obrazy, które powstały po powrocie z Chin jako odpowiedź na uznanie, jakim obdarzono jego twórczość w Szanghaju.

Druga część uroczystości odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na tle tryptyku „Ptaki Kaszubskie”, gdzie jubilat opowiadał o życiu,  kolekcji, sztuce, krajoznawstwie i podróżach oraz poezji. Kolejne odsłony wypełniała muzyka fortepianowa w wykonaniu młodych artystów: Weroniki, Ani, Huberta i Mateusza.

Uczestnicy uroczystości otrzymali na pamiątkę album „Impresje Chińskie”, a po autograf musieli odstać w długiej kolejce, ale warto było.

 

Skip to content