Aktualności

Debata kandydatek na przewodniczącego SU

Debata odbyła się 7.10.2014r. (od godz. 10:30) czyli w przeddzień wyborów do SU. Uczestniczyły w niej zarówno trójki klasowe, jak i oczywiście kandydatki. Podczas debaty padło wiele pytań dotyczących planów na nowy rok. Za zorganizowanie jak i prowadzenie debaty odpowiedzialny był, obecnie już „stary” Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. prof. Olgierdem Buchwaldem.

Skip to content