Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Chociaż 14 października wypada w tym roku w sobotę, my świętowaliśmy go już w piątek. Już od rana przynosiliśmy upominki i kwiaty naszym wychowawcom i innym nauczycielom.

Może nie wszyscy wiedzą, że święto zostało ustanowione tego właśnie dnia dlatego, że 14 października 1773 roku Sejm I RP utworzył Komisję Edukacji Narodowej – pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. Wówczas były trzy poziomy nauczania: szkoły elementarne (dzisiejsze podstawówki), szkoły wydziałowe lub podwydziałowe (licea) i szkoły główne (uniwersytety). Nasza szkoła stałaby się szkołą wydziałową, ale w tym okresie byliśmy już po pierwszym rozbiorze. W tym czasie wprowadzono również pierwsze podręczniki, którymi zajęło się Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Niestety, upadek Polski zakończył prace komisji, jednak dorobek przetrwał do dziś.
Ale dosyć już tej historii. Cieszmy się dzisiejszym dniem i uśmiechami na twarzach naszych nauczycieli!

Skip to content