AktualnościSukcesy uczniów

Finalista Olimpiady „POLTELEINFO”

W piątek 14 czerwca 2024 r. uczeń klasy IV technikum informatycznego Hubert Szymik odebrał tytuł Finalisty Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO!

Była to druga edycja konkursu. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik telekomunikacji. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbył się na platformie online. Etap okręgowy oraz Finał zawodów odbył się na Politechnice Bydgoskiej. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Skip to content