AktualnościSukcesy uczniów

I miejsce Zofii Kosobuckiej i wyróżnienie Małgorzaty Szmaglinskiej w siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”!

18 października w Gdańsku odbył się finał VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska –moje miejsce, mój kraj”. W konkursie zorganizowanym przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, uczestniczyło 300 uczniów ze szkół i placówek województwa pomorskiego. W skład jury weszli: Andrzej Kołakowski – bard, pieśniarz, poeta, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego; Waldemar Bączyk – pedagog Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni; Aleksandra Lewicka – nauczyciel fortepianu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku; Krzysztof Rzeszutek – tenor, śpiewak Opery Bałtyckiej.

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zdobyła Zofia Kosobucka z kl. IIe, a wyróżnienie uzyskała Małgorzata Szmaglinska z kl. IV a.

7 listopada Zosia odebrała nagrodę –stypendium „Solidarności”, podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Fragment występu laureatki oraz wywiad, którego udzieliła można było zobaczyć w TVP Gdańsk.

10 listopada, podczas szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości, wyróżnienie odebrała Małgorzata Szmaglińska.

Opiekunami naszych uczennic byli pp. Krzysztof Bigus i Maciej Werra, a opiekę artystyczną sprawowała p. Grażyna Szumska.

Skip to content