Aktualności

Kolebka harcerstwa

W 1911 r. z inicjatywy uczniów chojnickiego gimnazjum należących do Towarzystwa Tomasza Zana zwołana została pierwsza zbiórka skautowa na Pomorzu. Pierwsza drużyna harcerska powstała również w naszej szkole. Pod opieką nauczycieli chojnickiego gimnazjum Stefana Bieszka oraz Tadeusza Czapli ruch harcerski rozrósł się w 1922 r. do rangi hufca.

W dniu 27 stycznia w 101. rocznicę powołania Hufca Chojnice z inicjatywy jego aktualnej komendy na terenie szkoły złożona została kapsuła czasu, Znalazły się w niej przedmioty przygotowane przez wszystkie chojnickie drużyny. Termin jej wydobycia to 150. rocznica hufca czyli 27.01.2072 r.

Uroczystość złożenia pamiątek odbyła się z udziałem przedstawicieli Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, której podlega chojnicki hufiec. W trakcie spotkania Komendantka Chorągwi, harcmistrz Beata Bardzińska, wręczyła pani dyrektor Małgorzacie Gierszewskiej medal „Za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego” dla Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich.

Fot. Dorota Sucharska, O. Buchwald

Skip to content