Aktualności

Kolejne stypendia naukowe dla Filomatów

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o przyznaniu stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego, finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego. Stypendia przyznaje się przede wszystkim za osiągnięcia na szczeblu centralnym olimpiad przedmiotowych oraz zawodowych.

Miło nam poinformować, że w gronie 56 nagrodzonych licealistów z naszego województwa znaleźli się Marta Berent oraz Jeremi Mrówczyński (oboje IIIE, geo-wos). Marta i Jeremi to jedyni przedstawiciele naszego powiatu wśród stypendystów.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej- III edycja” przyznano Marcie Berent oraz Martynie Pałubickiej (absolwentka SP w Ostrowitem, obecnie uczennica IC, pol-biol)

Opiekunowie p. Joanna Glaza (IC), p. Jacek Borzyszkowski (IIIE)

Skip to content