Aktualności

Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej ,,Poetic November”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, licealnych oraz techników.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:

  • propagowanie wiedzy o literaturze anglojęzycznej
  • poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich
  • zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną

REGULAMIN KONKURSU
Nauczyciele języka angielskiego typują w danej szkole jednego ucznia w danej kategorii i zgłaszają go do konkursu.
Uczestnicy konkursu mogą wystąpić w następujących kategoriach:

KONKURS INTERPRETACJI
Uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki angielskiego lub amerykańskiego autora.

POEZJA ŚPIEWANA
Uczestnicy prezentują jeden utwór dowolnego autora, obowiązkowe wykonanie w języku angielskim.

LIMERYK (informacja nieco poniżej)
Każdy z uczestników może brać udział w trzech kategoriach.
Uczestnicy nadsyłają recytowane wiersze i teksty piosenek, oraz limeryki (na karcie zgłoszenia).
Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.
KRYTERIA OCENY w kategorii interpretacji i poezji śpiewanej:
Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.
Uczestnicy będą oceniani za:
 elementy językowe – intonacja, wymowa – 0-5 pkt
 zapamiętanie wiersza – 0-3 pkt
 Interpretacja wiersza – 0-5 pkt
 ogólne wrażenie artystyczne – 0-5 pkt
 dobór repertuaru – 0-2 pkt
Uczestnicy konkursu mogą przygotować podkład muzyczny do swojego występu – prosimy o dostarczenie go na pendrivie lub płycie CD.
Zespół Szkół w Chojnicach Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich Technikum im. Stefana Bieszka ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice tel. (052) 396 01 20 fax. (052) 397 50 17 www.zs-chojnice.pl szkola@zs-chojnice.pl

LIMERYK
Ogłaszamy konkurs na limeryk w języku angielskim!!!
Ogłaszamy konkurs na limeryk w języku angielskim!!!
Limeryk to nonsensowny, groteskowy wierszyk o prostej budowie – pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych – układ rymów aabba.
Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:

I wers – wprowadzenie bohatera i miejsca akcji;

II wers – zawiązanie akcji (często wprowadzony drugi bohater);

III i IV wers – krótsze wersy są kulminacją wątku dramatycznego;

V wers – zaskakujące, najlepiej absurdalne zakończenie.
PRZYKŁADOWE LIMERYKI
A: What is a limerick, Mother?
A: It’s a form of verse, said brother,
B: In which lines one and two
B: Rhyme with five when it’s through
A: And three and four rhyme with each other.
There once was a fly on the wall
I wonder why didn’t it fall
Because its feet stuck
Or was it just luck
Or does gravity miss things so small?
There once was a girl called Jane
Who thought she had a really big brain
She thought she was cool
Standing in a puddle of drool
But really she was just insane
Jeśli jesteś kreatywny, zachęcamy Cię do udziału w naszym konkursie!!!
Wierszyki można wysłać do 22 listopada do p. Małgorzaty Peplińskiej
na adres e-mailowy:
m.peplinska@zs-chojnice.pl
Każdy może oddać tylko 1 wierszyk, który powinien opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą, oraz szkołą, do której uczęszcza.
Życzymy powodzenia oraz natchnienia!!!
ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „Poetycki Listopad”
lub skan zgłoszenia na adres e-mail:
szkola@zs-chojnice.pl
e.steinke@zs-chojnice.pl
p.gierszewska@zs-chojnice.pl
Termin zgłoszeń upływa w dniu
22 listopada 2019 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.
PROGRAM KONKURSU
Konkurs odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 roku o godz. 10.00
w auli LO im. Filomatów Chojnickich.

Przybycie i rejestracja uczestników, godz. 9.45 – 10.00.

Udział w konkursie – prezentacja utworów od 10.00 – 12.30.

Przerwa na podsumowanie wyników – praca komisji konkursowej.

Ogłoszenie wyników. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji utworów przez uczestników oraz po obradach jury.

Ogłoszenie wyników w konkursie na limeryk.

Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom.

Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia.
Uwaga!
Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów ( np. keyboardu).
Organizatorzy:
Zespół przedmiotowy języka angielskiego przy Zespole Szkół w Chojnicach.

Skip to content