Aktualności

Migracja międzykulturowa jako skutek wojny w Ukrainie. Wyzwania dla polskiego systemu edukacji.

To temat konferencji, która odbyła się w Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach. Uczestniczyli w niej także pedagodzy i nauczyciele z naszej szkoły. Na spotkaniu poruszono takie zagadnienia jak: edukacja włączająca w sytuacji kryzysu uchodźczego, budowanie więzi międzykulturowej, integracja w praktyce z perspektywy Związku Ukraińców w Polsce, działania samorządów na rzecz uchodźców. Nie zabrakło również przykładów praktycznych rozwiązań – strategie zaradcze w kontekście wsparcia uczniów z Ukrainy dotkniętych wojną 
i doświadczeniami traumatycznymi, włączanie do zespołu klasowego ucznia z Ukrainy, sposoby pokonywania trudności językowych, integracja międzykulturowa.  

Skip to content