Aktualności

Nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży

7 lutego 2022 roku zmarła Helena Grela, wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach.

Helena Grela była cenionym nauczycielem biologii. Tytuł magistra biologii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W 1963 r. rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach, gdzie pracowała do 2000 roku.

Zapamiętana zostanie jako bardzo cierpliwa i wyrozumiała nauczyciel­ka, wyjątkowo zaangażowana w swoją pracę, mająca na uwadze dobro uczniów. Ceniona była też za kształtowanie właściwej atmosfe­ry w pracy, gdzie niejednokrotnie łagodziła konflikty i animozje.

Wykształciła wielu olimpijczyków na szczeblu wojewódzkim i centralnym Olimpiady Biologicznej i Ekolo­gicz­nej, a także stypendystę  warsztatów biologicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego.

Za swoją pracę oraz osiągnięcia uczniów była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania oraz wielokrotnie nagrody Dyrektora LO im. Filomatów Chojnickich.

Skip to content