Aktualności

Piknik Samorządowca 2014

Uczniowie Zespołu Szkół w poniedziałek 26 maja zamiast normalnych zajęć, mieli lekcje samorządności. W organizację obchodów Dnia Samorządowca, który przypada w rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów do samorządów terytorialnych w 1990 roku, zaangażowały się Rady Rodziców oraz dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, Technikum im. Stefana Bieszka oraz Towarzystwo Przyjaciół LO. Symboliczne klucze do bram miasta przekazał młodzieży na ręce przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Klaudii Potrackiej burmistrz Chojnicdr Arseniusz Finster. Ze względu na kaprysy pogody część artystyczną pikniku, którą wypełniły występy uczniów Zespołu Szkół oraz konkurencje dla VIP-ów odbyły się w auli szkoły. Goście najpierw odpowiadali na pytania przygotowane przez Olgierda Buchwalda. Burmistrza między innymi zapytano ile zębów mają widły ogrodowe. Nie wiedział. Potem z różnym szczęściem odpowiadali pozostali próbując rozpoznać liście różnych gatunków drzew, czy zwierzątka na nich żyjące. Nie bez kłopotów udało się wybrnąć z wiedzy harcerskiej bo jedno z pytań brzmiało: ile metrów od lasu można rozpalić ognisko. Jednak najtrudniejszym zadaniem okazała się praca twórcza w której za pomocą flamastra i papierowych liści trzeba było stworzyć dzieło nawiązujące do tryptyku Trzebiatowskiego „Ptaki Ziemi Kaszubskiej” i je objaśnić. Dzieła powstały i objaśnienia też, z tym, że każdy widział co innego, tak jak u Mistrza.

Uczestnicy konkursu z zadania wywiązali się bardzo dobrze i w nagrodę otrzymali grabie do pracy we własnym ogródku.
Potem było już standardowo, piosenki, skecze, konkursy dla młodzieży i poczęstunek – smakowita kiełbaska z rożna, chleb ze smalcem i słodkości. Młodzież dobrze zdała egzamin z samorządności, a sami o sobie mówią tak: „Jesteśmy samorządni, sami sobie wyznaczamy cele aktywności, stawiamy zadania i je realizujemy. W Naszej Szkole mamy nieskrępowane możliwości organizowania się i działania co skutkuje w wymiarze społecznym wychowaniem do samorządności”.

 

Skip to content