Aktualności

REKOLEKCJE 2019

Działając zgodnie z §10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.155 z późn. zm.) informujemy, że organizowane przez parafie chojnickie Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dniach 13-15 marca 2019 r. będą w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym wszyscy uczniowie uczęszczający na naukę religii, uzyskując w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej porze trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych, będą mogli odbyć tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii będą mieli zapewnione zajęcia opiekuńcze w klubie szkolnym oraz w bibliotece szkolnej.

PLAN REKOLEKCJI

ŚRODA 13.03.2019r.

8.00 – 10.30 – ZAJĘCIA W KOŚCIELE MBKP
10.30- 11.00 – PRZEJŚCIE DO HLI CENTRUM PARKU
11.00 -13.30 –ZAJĘCIA W CENTRUM PARK

CZWARTEK 14.03.2019 r.

8.00 – 10.30 – ZAJĘCIA W CENTRUM PARK
10.30- 11.00 – PRZEJŚCIE DO HLI CENTRUM PARKU
11.00 -13.30 – ZAJĘCIA W KOŚCIELE MBKP

PIĄTEK 15.03.2019 r.

8.00 – 10.30 – ZAJĘCIA W KOŚCIELE MBKP
10.30- 11.00 – PRZEJŚCIE DO HLI CENTRUM PARKU
11.00 -13.30 –ZAJĘCIA W CENTRUM PARK

https://evenea.pl/imprezy/koncerty/chojnice/koncert-zespolu-2tm23-w-chojnicach-215119/?fbclid=IwAR2Y628tKs706Hxii9O4d8FFgG9AOneHCF3mUu5slhlUVYxXGM2qZPzoo5o

Skip to content