Aktualności

„Salon maturzystów” w Gdańsku

W ramach rozwijania kompetencji kluczowych i projektu „Szkoła Przyszłości” uczniowie naszej szkoły wzięli udział 28 września 2017 r.  w „Salonie maturzystów” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Mogli tam:
• uzyskać komplet informacji na temat matury od ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
• dowiedzieć się więcej w kwestii wymagań rekrutacyjnych uczelni z całej Polski, co ułatwi im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe,
• uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych, konsultacjach z fachowymi doradcami kariery i prezentacjach efektywnych metod nauki i zwalczania maturalnego stresu.

 

 

Skip to content