Aktualności

Święto szkoły

W piątek 26 stycznia, w auli naszego Zespołu Szkół, odbył się poranek historyczny upamiętniający patronów szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych liceum i technikum, którego patron, Stefan Bieszk, wywodzi się również z tradycji filomackiej oraz dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami.

Współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.Filomatów Chojnickich. Na program poranka złożyła się prezentacja historyczna dotycząca powstania styczniowego obejmująca również postacie sześciu Filomatów Chojnickich – uczestników powstania. Głównym punktem uroczystości było złożenie wiązanki oraz zapalenie znicza pamięci przy tablicy poświęconej patronom szkoły przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w asyście pocztu sztandarowego.

Nie zabrakło również programu artystycznego nawiązującego do rocznicy wybuchu powstania. O tradycji filomackiej mówili w swoich wystąpieniach przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół LO – Krzysztof Bigus, Olgierd Buchwald oraz Bogdan Kuffel.

Organizatorami wydarzenia byli: Krzysztof Bigus, Maciej Werra, Aleksandra Łosin, Wioletta Ryczek, Olgierd Buchwald i Bogdan Kuffel.

Skip to content