Aktualności

UWAGA ósmoklasiści!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  uległy zmianie terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych.

Szczegóły znajdują się w zakładce REKRUTACJA

(bezpośredni link do informacji) https://zs-chojnice.pl/rekrutacja/

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę:

w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich, w klasach z przedmiotami wiodącymi:

· język obcy – język polski – historia,

· język obcy – język polski – biologia,

· język obcy – matematyka – fizyka,

· język obcy – biologia – chemia,

· język obcy – geografia – wiedza o społeczeństwie,

w 5-letnim Technikum im. Stefana Bieszka na kierunkach:

· ekonomicznym – przedmiot wiodący: geografia,

· handlowym – przedmiot wiodący: geografia,

· informatycznym – przedmiot wiodący: matematyka.

Przedmioty wiodące realizowane są w zakresie rozszerzonym.

Skip to content