Aktualności

Warsztaty dla Gimnazjalistów 2015

316

Rejestracja dla chętnych na warsztaty:

Technik ekonomista – 501 043 562

Technik handlowiec – 501 043 562

Technik informatyk – 662 227 487

lub

szkola@zs-chojnice.pl

w temacie maila należy podać: Zgłoszenie na warsztaty – technik ………

w treści maila należy podać: imię i nazwisko, nazwę gimnazjum, miejscowość zamieszkania, numer telefonu kontaktowego


Zaproszenie, regulaminy warsztatów (wraz z terminarzem), zgoda rodzica/opiekuna znajdują się w „plikach do pobrania”





Skip to content