Warsztaty – Rozmowy kwalifikacyjne

Uczniowie Technikum Ekonomicznego prowadzą w ramach zajęć warsztatowych rozmowę kwalifikacyjną  z potencjalnym pracodawcą. Uczą się procesu oceny i selekcji kandydata przez przedstawiciela przedsiębiorstwa lub organizacji w celu zatrudnienia.

Skip to content