Aktualności

Wyniki egzaminów maturalnych – harmonogram

Termin wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminów maturalnych odbędzie się 5 lipca 2022 r. wg harmonogramu:

Sala 18:

· 9.00- klasa III a

· 9.30- klasa III c

· 10.00- klasa III e

Sala 20:

· 9.00- klasa III b

· 9.30- klasa III d

· 10.00- klasa IV te

· 10.30- klasa IV tih

Od 10.30 – w sekretariacie szkoły swoje dokumenty mogą odebrać pozostali.

Osoby, które nie zdały z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym będą mogły od razu złożyć deklarację przystąpienia do matury w terminie poprawkowym.

Tego samego dnia uczniowie klas IV technikum będą mogli odebrać również dyplomy uzyskania tytułu zawodowego.

Skip to content