Aktualności

X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

Dnia 3 stycznia 2017 w auli Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach odbył się I etap  pod hasłem „Ja strażnik…” Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z województwa pomorskiego, które uczestniczą w konkursie. Straż Miejska z Chojnic również zaangażowała się w przedsięwzięcie. W konkursie brało udział 25 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Chojnice, a nasz Zespół Szkół reprezentowały dwie uczennice z klasy 1e Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich: Maja Götz i Monika Kaszubowska. Etap pierwszy konkursu trwał 45 minut.Test jednokrotnego wyboru zawierał 20 pytań, które dotyczyły pracy strażnika oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Maja i Monika powiedziały, że niektóre pytania były trudne, np.  ile straży miejskich w województwie pomorskim uczestniczy w konkursie. Po sprawdzeniu wiedzą, że 9. Teraz obydwie licealistki czekają na wyniki konkursu. Ogłoszenie rezultatów nastąpi do końca stycznia a drugi etap odbędzie się 1 lutego, gdzie sprawdzana będzie wiedza uczniów ze znajomości bezpieczeństwa, a finaliści w kwietniu będą musieli przygotować projekt autorski.

 

Skip to content