Działalność TPLO

Ognisko Pokoleń

Jak co roku we wrześniu w naszej szkole ma miejsce cykliczna już impreza kulturalna, jaką jest „Ognisko Pokoleń”. Tegoroczne spotkanie odbyło się 18 września 2009 roku. Zebraną na auli publiczność powitali uczniowie Liceum, przedstawiając program artystyczny, którego motywem przewodnim było życie i twórczość Bułata Okudżawy. Młodzi artyści, przygotowani przez p. Grażynę Szumską, zostali nagrodzeni gromkimi brawami, gdyż udało im się oddać niepowtarzalny klimat utworów tego niezapomnianego twórcy.

Następnie głos zabrał prof. zw. dr hab. Bolesław Faron, który przeprowadził wykład pt. „Wokół polskich Nobli literackich”. Przedstawił w nim okoliczności decydujące o otrzymaniu przez polskich pisarzy tej prestiżowej nagrody, przebieg uroczystości, reakcję pisarzy na to wyróżnienie, a także polskiej i światowej opinii publicznej. Profesor zauważył, iż zainteresowanie literackimi nagrodami Nobla wzrasta w naszym kraju po każdej pozytywnej decyzji Akademii Szwedzkiej wobec Polaków. Tak było w 1905 roku, gdy przypadła ona Henrykowi Sienkiewiczowi, w 1924 roku, gdy odbierał ją Władysław Stanisław Reymont, w 1980 roku, gdy otrzymał ją Czesław Miłosz oraz w 1996 roku, gdy wyróżnioną w tej dziedzinie została Wisława Szymborska. Swoje wystąpienie profesor Faron zakończył konkluzją, iż w każdym przypadku wręczenie nagrody Nobla Polakowi powodowało żywą reakcję prasy, środowisk intelektualnych i literackich w kraju oraz na świecie.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie portretu absolwenta naszej szkoły Franciszka Leszka Klimy, którego biografię przedstawił Dyrektor Paweł Boczek.  Franciszek Leszek Klima urodził się 10 września 1904 roku w Borszczowie. Dzieciństwo spędza w domach dziecka, gdyż wcześnie traci rodziców. W 1923 roku zdaje maturę we Lwowie i podejmuje studia na Uniwersytecie Poznańskim, a w 1926 jeszcze jako student rozpoczyna pracę  nauczyciela na założonym przez siebie Uniwersytecie Ludowym w Dalkach, wzorowanym na szkolnictwie duńskim. W 1932 roku podejmuje pracę w chojnickim gimnazjum jako nauczyciel geografii i biologii, zaszczepiając młodzieży miłość do ziemi  chojnickiej. W 1937 roku wydaje specjalny numer „Ziemi” poświęcony genezie krajobrazu okolic Chojnic, a wspólnie z Kazimierzem Mrozem książkę pt. „Powiat chojnicki w świetle cyfr”. Podczas wojny zaangażował się w tajne nauczanie i w 1941 roku został sekretarzem zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz kierownikiem organizacyjnym departamentu oświaty i kultury. Za swą wszechstronną działalność w 1968 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 czerwca 1986 roku w Warszawie. Portret Franciszka Leszka Klimy został umieszczony przez absolwentów Janusza Gierszewskiego i Piotra Stanke w „Galerii Wielkich”.

Wzruszającym momentem uroczystości było odznaczenie „Tarczą Dobroczynności” absolwenta i przyjaciela szkoły  Janusza Jutrzenkę Trzebiatowskiego. Ten wybitny artysta rodem z Chojnic, mieszkający obecnie w Krakowie, jest częstym gościem naszej szkoły, uświetniając swoją obecnością liczne imprezy kulturalne. Jest artystą wszechstronnym, na jego twórczość składa się wiele dyscyplin, takich jak: malarstwo, rzeźba, medalierstwo, plakat, scenografia, poezja. Za całokształt twórczości został uhonorowany  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami oraz wyróżnieniami.

Janusz Jutrzenka – Trzebiatowski wystawiał swoje prace w 32 państwach na czterech kontynentach, są wśród nich wystawy indywidualne (173) oraz zbiorowe (435). Dyrektor szkoły, wręczając odznaczenie, podkreślił, iż Kapituła Towarzystwa Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich docenia życzliwość dla szkoły, pomoc, dobre rady, uczestniczenie w jej życiu z bliska i daleka. Janusz Trzebiatowski nie krył wzruszenia i z dumą prezentował „Tarczę Dobroczynności” zgromadzonym gościom, serdecznie dziękując za wyróżnienie.

Następnie zgromadzeni udali się na poczęstunek, aby w zaciszu szkolnych korytarzy podzielić się swoimi wrażeniami.

 

Skip to content