Działalność TPLO

Światowy Dzień Wyborów

Z okazji Światowego Dnia Wyborów 3 lutego 2011r. młodzież Zespołu Szkół uczestniczyła w sesji naukowej pt. „Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce”, zorganizowanej przez Centrum Studiów Wyborczych UMK.

Wstępem do uczestnictwa w sesji był udział młodzieży w jednej z imprez towarzyszących obchodom Światowego Dnia Wyborów pt. „Młodzi głosują”. Celem akcji jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat istoty i funkcji wyborów oraz mechanizmów służących do ich realizacji. Obchody Światowego Dnia Wyborów w Toruniu odbyły się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Spotkanie z młodzieżą miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK i przebiegało w formie warsztatów oraz krótkich wykładów. Młodzież obejrzała film, ilustrujący historię wyborów parlamentarnych w Polsce po 1989 roku. Organizatorzy umożliwili młodym ludziom wypowiedzenie się na temat alternatywnych sposobów głosowania oraz przymusu wyborczego. W dyskusji wzięli udział m.in. Daria Kowalonek (Ia), Samanta Jabłońska (Ie), Szymon Baczyński (Ie) i Michał Pędziński (IIi). Sesja zakończyła się spotkaniem z ekspertami i przedstawicielami organów wyborczych z Litwy, Łotwy, Węgier i Polski.

Organizacja Światowego Dnia Wyborów z pewnością wpłynęła na kształtowanie postaw obywatelskich i pobudzenie młodych ludzi do aktywności w sferze publicznej.

Organizatorem wyjazdu było TPLO w ramach priorytetów kształtujących emocjonalne więzi absolwentów ze szkołą i organizacji spotkań młodzieży z ludźmi nauki. Sponsorem wyjazdu był Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Skip to content