Działalność TPLO

Walne Sprawozdawczo -Wyborcze 2013

Walne Sprawozdawczo -Wyborcze Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach – 01.03.2013 r.

Sekretarz Towarzystwa Paweł Boczek w obszernym sprawozdaniu podkreślił, że priorytetem działalności Zarządu pozostają niezmiennie: kształtowanie emocjonalnych więzi absolwentów ze szkołą, spotkania z ludźmi nauki i kultury oraz działalność wydawnicza.

W minionym roku Zarząd spotykał się regularnie, pracując nad koncepcją zadań statutowych.

Z satysfakcją należy tu wymienić :

– działalność wydawniczą, której efektem są:

 • 8 numer rocznika „FILOMATA”, który podobnie jak poprzednie stara się zachować na swych kartach to co ulotne a budujące historię i dzień dzisiejszy
 • II tom albumu „Chojniccy Filomaci” wznowiony w związku z Wojewódzką Inauguracją Nowego Roku Szkolnego
 • kolejne wydanie historii szkoły „Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich  w Chojnicach” w wersji dwujęzycznej

– działalność patronacką nad wydarzeniami kulturalnymi:

 • Konkursem wiedzy o szkole „LO wczoraj i dziś”
 • Porankiem z okazji Święta Niepodległości
 • Konkursem Krasomówczym
 • Kwietniowymi Spotkaniami z Poezją
 • Turniejowi  Wiedzy o Kulturze Niemiec
 • IV Międzyszkolnemu Konkursowi Poezji – Śladami Stachury
 • Spektaklem „Tobie Ojczyzno” Stefana Bieszka w 150 rocznicę powstania styczniowego

– działalność organizacyjną – Towarzystwo zorganizowało:

 • Ognisko Pokoleń z wzbogaceniem Galerii Wielkich o portret ks. Franciszka Janka
 • Bal Filomatów
 • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

– Towarzystwo współorganizowało:

 • Wystawę z okazji 92 rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy
 • Inaugurację Roku Janusza Korczaka
 • Koncert Klawesynowy prof. Elżbiety Stefańskiej
 • Dzień Samorządowca
 • Wystawę broni białej i medali

– działalność fundacyjną – Towarzystwo ufundowało:

 • Znaczki Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich
 • Znaczki Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach
 • Projekt znaczków Technikum. Stefana Bieszka

Projekty wszystkich znaczków są autorstwa twórcy Janusza Trzebiatowskiego i w znacznej części przez niego sponsorowane. Znaczki wykonano w pracowni Alojzego Borowicza w Krakowie i włączono do zbiorów muzealnych Działu Orderów i Odznaczeń Muzeum Sztuki Medalierskiej – Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia pod numerami: MMW/Sm/O-14725 -14727.

 

Wybory wyłoniły nowe władze Towarzystwa na kolejną 4-letnią kadencję.

W skład  Zarządu weszli:

 1. Bogdan Kuffel  (prezes)
 2. Witold Wodowski (wiceprezes)
 3. Paweł Boczek (sekretarz)
 4. Małgorzata Gierszewska (skarbnik)
 5. Mirosław Janowski (członek)
 6. Olgierd Buchwald (członek)
 7. Wiesław Peplinski (członek)

w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Andrzej Wielewski (przewodniczący)
 2. Brygida Barton (członek)
 3. Janina Węsierska (członek)
 4. Anna Okuniewska (członek)
 5. Alicja Miliwek (członek)

w skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

 1. Marek Hackert (przewodniczący)
 2. Adriana Kosecka (członek)
 3. Hanna Piepióra (członek)

Wnioski Komisji Wnioskowej:

– włączyć do kalendarza imprez Towarzystwa obchody kolejnych rocznic wybuchu powstania styczniowego
– podjąć działania mające na celu pozyskanie środków na instalację paneli słonecznych na budynku Technikum
– przygotować propozycje do Strategii Rozwoju Chojnic (do 15 marca)
– powołać Komitet Organizacyjny Obchodów 400-lecia Naszej Alma Mater  (2022 r.)

Skip to content