Działalność TPLO

Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum

W dniu 26 marca odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. Zebranie otworzył prezes Towarzystwa p. Bogdan Kuffel. Zebrani wysłuchali sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu oraz informacji o stanie finansów stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęta została uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Towarzystwa. W dalszym ciągu zebrania przedstawione zostały plany na kolejny rok m. in. wpieranie działalności szkoły (patronat nad „Kwietniowymi Spotkaniami z Poezją”, „Piknikiem Samorządowca” i „Stachuriadą”) oraz organizacja imprez („Ognisko pokoleń”, obchody powrotu Chojnic do Macierzy i udziału Chojnickich Filomatów w powstaniu styczniowym). Spotkanie członków Towarzystwa zwieńczyła piękna inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Gabrieli Stępień. Spektakl powstał dzięki zaangażowaniu uczniów oraz p. Anny Szydeł – Eichenlaub i p. Aleksandry Łosin.

Skip to content