Działalność TPLO

Walne zebranie członków Towarzystwa

 

W poniedziałkowe popołudnie 27 marca w auli LO im. Filomatów Chojnickich odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa. Dotychczasowy Zarząd przedłożył sprawozdanie ze swojej działalności otrzymując wymagane absolutorium. W drugiej części spotkania doszło do wyboru nowych władz stowarzyszenia. Zebrani wybrali w skład Zarządu kol.: Natalię Grabowską, Adrianę Kosecką, Krzysztofa Bigusa, Pawła Boczka, Olgierda Buchwalda, Bogdana Kuffla i Wojciecha Liberę. Wybrano też członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na czele pierwszej stanęła kol. Alicja Miliwek, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został kol. Mieczysław Karnowski.

Skip to content