Aktualności

Projekt LOWE w Chojnicach

Szanowni Państwo! Jak do tej pory udało nam się zorganizować:

 • Zajęcia sportowe – zdrowy styl życia
 • Kurs podstawowy języka niemieckiego
 • Kurs podstawowy języka angielskiego
 • Warsztaty zdrowego stylu życia
 • Warsztaty kulturoznawcze – regionalne tradycje bożonarodzeniowe
 • Kurs podstaw obsługi komputera
 • Warsztaty kulturoznawcze – kaszubskie rękodzieło
 • Szkoła Rodzica
 • Warsztaty kulturoznawcze – Tucholski Park Krajobrazowy
 • Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wyjazd do teatru W. Horzycy w Toruniu

Zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach!

Spotykajmy się po wakacjach!

Doradztwo zawodowe

Warsztaty i kursy w grudniu

Badanie fokusowe

W ramach projektu „LOWE Chojnice” przeprowadzone zostało badanie fokusowe. Pan prof. Marek Gorzko z Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu opracowania strategii działań dokonał analizy sytuacji na terenie gmin objętych projektem. Na spotkaniu z przedstawicielami partnerów w realizacji Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji podjęte zostały wszystkie zagadnienia społeczne dotyczące mieszkańców regionu. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m. in. przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków kultury, urzędu pracy, poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz organizacji społecznych. Zarówno szczegółowe dane jak i zgłaszane spostrzeżenia staną się podstawą do podejmowania działań w przyszłości.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie LOWE w Chojnicach

Zespół Szkół w Chojnicach pragnie zaprosić osoby dorosłe do udziału wprojekcie „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chojnicach”, realizowanego  w ramach projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Przyznana kwota grantu 202 624,34 zł.

Obszar realizacji projektu: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Konarzyny.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby dorosłe z następujących grup:

 • w wieku 45+ ;
 • mających utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych rozwijających umiejętności stanowiące podstawę dla uczenia się w różnych formach i miejscach oraz przez całe życie;
 • posiadających niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
 • osamotnione;
 • pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy, w tym np. pracownicy mało wydajnych firm bez perspektyw rozwoju, z utrwalonymi niskimi wynagrodzeniami, niezadowoleni ze swojego statusu w pracy w związku z niewykorzystaniem swojego wykształcenia i umiejętności;
 • pozostałych osób dorosłych chcących skorzystać z oferty LOWE, w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych .

Projekt zakłada przeszkolenie minimum 200 osób dorosłych ( każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej jednej aktywnościach edukacyjnych).

Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się stałym miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można będzie nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji

potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi.


W ramach Projektu oferujemy m.in:
– indywidualne konsultacje i warsztaty z doradcą zawodowym,
– warsztaty przedsiębiorczości
– kurs językowy (język angielski, język niemiecki) – stacjonarny + e-learning,
– kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne, teoretyczne),
– kurs informatyczny – m.in. podstawy pracy w sieci: e-bank, e-sklepy, promocja usług turystycznych w Internecie, itd. ,
– wykorzystanie grafiki komputerowej,
– warsztaty zdrowego stylu życia,
– warsztaty kulturoznawstwa,
– Szkołę Rodzica- warsztaty grupowe i indywidualne,
– warsztaty Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej LOWE oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.zs-chojnice.pl w zakładce LOWE.

Wszyscy Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkoleń.

Czas trwania projektu: czerwiec 2020 – listopad 2021 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!

                                                                                                                  Koordynator projektu

                                                                                                                  Małgorzata Gierszewska

Skip to content