Sukcesy uczniów

Kolejni Filomaci wygrali indeksy na prawo!

Karina Krzoska i Monika Chmara (obie IIIE, geo-wos) uzyskały status laureata, a Julia Tobolska (IIE, geo-wos) i Marta Frymark status finalisty szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Finał Olimpiady odbył się 5 marca w Białymstoku. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 68 uczniów. 20 uzyskało tytuł laureata, zaś 44 tytuł finalisty szczebla centralnego. Karina zajęła IV, a Monika XVI miejsce w Polsce.

Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiady uzyskują zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wiele uczelni w kraju (w tym np. na prawo na uniwersytetach w Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu; filologie na UMK w Toruniu; kryminologię i kierunki ekonomiczne na UG; prawo europejskie, dziennikarstwo na UAM w Poznaniu; stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim)

Opiekun Jacek Borzyszkowski

Skip to content