Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet3 – wsparcie dla naszej biblioteki.

Zespół Szkół w Chojnicach jako beneficjent projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 podjął szereg różnych działań w ramach tego programu. W miesiącu wrześniu bibliotekarze podczas zebrań zapoznali z projektem oraz wysłuchali opinii Rady Rodziców, a także Samorządu Uczniowskiego.

We wrześniu podczas zebrań z rodzicami została przedstawiona prezentacja na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Następnie biblioteka podjęła współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach w sprawie planowania zakupów książek.

Już są!!!

            We wrześniu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, po przeprowadzonych ankietach czytelniczych wśród uczniów i rodziców, po przeprowadzeniu podczas spotkania z rodzicami prezentacji na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, po konsultacjach w sprawie planowania zakupów książek z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach – biblioteka szkolna może pochwalić się nowiutkimi książkami. Zapraszamy do wypożyczania.

Spotkanie z pisarką Marią Judejko

We wtorek 14 listopada br. biblioteka szkolna zaprosiła uczniów naszej szkoły na spotkanie z pisarką Marią Judejko. Pani Maria jest chojniczanką z wyboru. Tu zamieszkała po przejściu na emeryturę i tutaj powstają jej najnowsze książki. Pisarka opowiedziała o swoich tytułach książek, będących m. in. wspomnieniami osób, które przeżyły wojnę czy zesłanie na Sybir. Maria Judejko zainteresowała się historią naszego regionu poprzez losy osób, które zetknęły się z tragizmem wojny. Spotykała się z nimi i słuchała ich opowieści o przeżyciach z czasu wojny. Jest świadoma tego, że to ostatni moment na spisanie, a tym samym uratowanie, prawdziwych historii naocznych świadków, którzy odchodzą.

Zapytana przez uczniów jak długo zajęło jej napisanie ostatniej książki pt. „Ps. „Szakal”. Uczeń, harcerz, żołnierz AK – partyzant Gór Świętokrzyskich”, odpowiedziała, że rok. Korzystała z pamiętników i nagrań bohatera, które pozostawił.

Książką o odmiennej tematyce jest „Maciek z pokolenia przełomu”. Książka przedstawia losy Macieja Werochowskiego, obecnego właściciela pizzerii „Bazylia”, na tle czasów PRL-u do czasów po przemianach.

Podczas spotkania pani Maria szczegółowo omówiła każdą ze swoich książek. Uczniowie byli bardzo poruszeni opowieściami autorki, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Konkurs na recenzję wybranej książki

W październiku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został ogłoszony przez szkolną bibliotekę konkurs na recenzję wybranej książki „Musisz to przeczytać”. W ramach konkursu należało zareklamować wybraną przez siebie książkę (nie lekturę szkolną), zachęcić innych do sięgnięcia po nią. Praca miała zawierać własne sądy o książce oraz uzasadnienie wyboru, wyrażać emocje związane z lekturą.

Jury w składzie Natalia Grabowska raz Monika Paczkowska zdecydowało przyznać nagrody książkowe oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego Julii Piotrowskiej z klasy 4A, Hannie Franas z klasy 3 Te oraz Samuelowi Dalke z kl. 1D. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

Nagrody książkowe dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Skip to content