Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców LO im. Filomatów Chojnickich w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:   50814600030000190030000010

 

Rada Rodziców Technikum im. Stefana Bieszka w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:    20814600030000194850000002

 

W roku szkolnym 2017/2018 składka wynosi 70 złotych.

 

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

   w styczniu 2017 r. 

(o terminie członkowie Rady zostaną powiadomieni telefonicznie)

 

Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim

Dnia 21 listopada odbyło się spotkanie Rad Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Technikum z przedstawicielami samorządów klasowych oraz Prezydium Samorządów Uczniowskich obydwu szkół.

Prezydium Rady Rodziców

Dnia 3 marca odbyło się spotkanie Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. Wybrano nowy skład Zarządu Prezydium Rady Rodziców.

Gratulujemy

pobrane

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich:
– przewodniczący – Jerzy Świerczewski
– wiceprzewodniczący – Ewa Szumacher
– sekretarz – Anna Wróblewska
– skarbnik – Mariola Wirkus