Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców LO im. Filomatów Chojnickich w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:   50814600030000190030000010

 

Rada Rodziców Technikum im. Stefana Bieszka w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:    20814600030000194850000002

W roku szkolnym 2021/2022 składka wynosi 70 złotych.

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

  15 września 2021 r.

(o terminie członkowie Rady zostaną powiadomieni również telefonicznie)

Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich:

– przewodnicząca – Monika Maciejewska
– wiceprzewodnicząca – Beata Belke
– sekretarz – Wioletta Ryczek
– skarbnik – Joanna Kadowska

Skład Prezydium Rady Rodziców Technikum im. Stefana Bieszka:

– przewodniczący – Albin Orlikowski
– wiceprzewodniczący – Anna Groth
– sekretarz – Agnieszka Landowska
– skarbnik – Elżbieta Maracha

Pożegnanie członków Rady Rodziców

22 maja 2018 r. w klubie FILOMATA odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły Małgorzata Gierszewska podziękowała wszystkim członkom rady za zaangażowanie, a rodzicom reprezentującym klasy maturalne wręczyła pamiątkowe filiżanki z wizerunkiem szkoły oraz publikacje poświęcone naszej placówce.

Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim

Dnia 21 listopada odbyło się spotkanie Rad Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Technikum z przedstawicielami samorządów klasowych oraz Prezydium Samorządów Uczniowskich obydwu szkół.

 

 

 

Skip to content