Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców LO im. Filomatów Chojnickich w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:   50814600030000190030000010

 

Rada Rodziców Technikum im. Stefana Bieszka w ZS w Chojnicach

Numer konta bankowego:    20814600030000194850000002

W roku szkolnym 2020/2021 składka wynosi 70 złotych.

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

  . 

(o terminie członkowie Rady zostaną powiadomieni telefonicznie)

Pożegnanie członków Rady Rodziców

22 maja 2018 r. w klubie FILOMATA odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły Małgorzata Gierszewska podziękowała wszystkim członkom rady za zaangażowanie, a rodzicom reprezentującym klasy maturalne wręczyła pamiątkowe filiżanki z wizerunkiem szkoły oraz publikacje poświęcone naszej placówce.

Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim

Dnia 21 listopada odbyło się spotkanie Rad Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Technikum z przedstawicielami samorządów klasowych oraz Prezydium Samorządów Uczniowskich obydwu szkół.

Prezydium Rady Rodziców

Dnia 3 marca odbyło się spotkanie Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. Wybrano nowy skład Zarządu Prezydium Rady Rodziców.

Gratulujemy

pobrane

Skład Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich:
– przewodniczący – Jerzy Świerczewski
– wiceprzewodniczący – Ewa Szumacher
– sekretarz – Anna Wróblewska
– skarbnik – Mariola Wirkus

Skip to content