Zaproszenia

Zaproszenie

Walne Zgromadzenie Członków

Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

Zarząd TP LO zgodnie z punktem 17 Statutu zwołuje

w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 1700
w auli szkoły ul. Nowe Miasto 4-6

Walne Zgromadzenie


Członków Towarzystwa Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach,

W przypadku braku kworum

„Walne” zwołuje się w tym samym dniu o godz. 1800

Na zebraniu będzie możliwość uzupełnienia  składek członkowskich.
( konto: 24 8146 0003 0000 0417 2000 0009

 

Porządek zebrania:

 1. Program artystyczny – spektakl teatralny pt. „Tobie Ojczyzno”
 2. Wystawa dzieł rzeźbiarskich Romana Krefta
 3. Wręczenie nagród w konkursie historycznym pod patronatem TPLO
 4. Otwarcie zebrania  i wybór komisji wnioskowej
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 10. Plany i zamierzenia na rok 2019
 11. Przyjęcie sprawozdań i podjęcie uchwał dotyczących sprawozdań
 12. Dyskusja i zakończenie zebrania
 13. Prezentacja ChBI „Filomata”

  Uprzejmie prosimy o niezawodne i punktualne przybycie

lo