Zaproszenia

Zaproszenie

Walne Zgromadzenie Członków

Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

Zarząd TP LO zgodnie z punktem 17 Statutu zwołuje

w dniu 16 września 2021 roku o godz. 1700
w sali auli Zespołu Szkół

Walne Zgromadzenie


Członków Towarzystwa Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach,

W przypadku braku kworum

„Walne” zwołuje się w tym samym dniu o godz. 1715

  1. Otwarcie zebrania  i wybór komisji wnioskowej
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  4. Ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia – przedstawienie planów i zamierzeń
  5. Program artystyczny w wykonaniu uczniów LO im. Filomatów Chojnickich.
  6. Odsłonięcie portretu Tadeusza Czapli – zasłużonego nauczyciela chojnickiego gimnazjum
  7. Poczęstunek.

  Uprzejmie prosimy o niezawodne i punktualne przybycie

lo

Skip to content