Zaproszenia

Zaproszenie

Walne Zgromadzenie Członków

Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

Zarząd TP LO zgodnie z punktem 17 Statutu zwołuje

w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 1700
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół (wejście od strony Pl. Emsdetten)

Walne Zgromadzenie


Członków Towarzystwa Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach,

W przypadku braku kworum

„Walne” zwołuje się w tym samym dniu o godz. 1715

  1. Otwarcie zebrania  i wybór komisji wnioskowej
  2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
  3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
  7. Plany i zamierzenia na rok 2020
  8. Przyjęcie sprawozdań i podjęcie uchwał dotyczących sprawozdań
  9. Dyskusja i zakończenie zebrania
  10.  Prezentacja ChBI „Filomata”

  Uprzejmie prosimy o niezawodne i punktualne przybycie

lo

Skip to content