Zaproszenia

Zapraszamy

 

Zarząd TP LO zgodnie z punktem 17 Statutu zwołuje

w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 1700
w auli szkoły ul. Nowe Miasto 4-6

Walne Zgromadzenie

Członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach,

W przypadku braku kworum

„Walne” zwołuje się w tym samym dniu o godz. 1715

Zarząd TPLO

lo