Matura

Matura 2021

Aneksy do informatorów maturalnych uwzględniające zmiany wymagań egzaminacyjnych w 2021 r. dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – CKE Informatory maturalne (link)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Próbny egzamin maturalny

Kampania informacyjna wspierająca rekrutację na studia w roku akademickim 2020/2021

(materiały na stronie OKE), poniżej bezpośredni link do strony:

https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2058&cntnt01origid=269&cntnt01returnid=61

Matura ustna – tematy

    Matura – załączniki

    Skip to content