Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich

Profile kształcenia

W Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich proponujemy naukę w klasach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

  • język polski – historia – język angielski

pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: prawo, historia, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, kulturoznawstwo, nauki społeczne, public relation, edytorstwo, a także do kontynuowania nauki na uczelniach pedagogicznych i artystycznych. itp.

  • język polski – biologia – język angielski

Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: biologicznych, rolniczych, przyrodniczych, fizjoterapii, dietetyce, kosmetologii, ochronie środowiska, zoologii i psychologii.

  • biologia – chemia – język angielski

 Absolwenci klasy będą mogli podjąć studia uniwersyteckie i politechniczne na wielu kierunkach. Są to m.in.: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne, dietetyka, chemia analityczna i kryminalistyczna, medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka.

  • matematyka – fizyka – język angielski

 Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych (mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa).

  • geografia – wiedza o społeczeństwie – język angielski

pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: marketing, turystyka, geografia, prawo, politologia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia itp.

Historia szkoły

Skip to content