Regulamin

Załączniki

Edycja 2023

Edycja 2021

Edycja 2020

Edycja 2019

Icon
Poetycki Listopad - Karta uczestnika - interpretacja
Icon
Poetycki Listopad - Karta uczestnika - poezja śpiewana
Icon
Poetycki Listopad - Regulamin

  Regulamin

  tarczaO

  Zespół Szkół w Chojnicach
  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  Technikum im. Stefana Bieszka

  ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice
  tel. (052) 396 01 20   fax. (052) 397 50 17
  www.zs-chojnice.pl   szkola@zs-chojnice.pl

  tarczaT

  Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej
  ,,Poetic November”

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (ostatnie klasy),

  szkół licealnych oraz techników (bez podziału na kategorie).

  CEL KONKURSU:
  1. Propagowanie angielskiej poezji i piosenki poetyckiej wśród młodzieży.

  2. Umożliwienie utalentowanym uczestnikom konkursu zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i interpretacyjnych.

  3. Integracja młodzieży z różnych środowisk szkolnych i lokalnych grup społecznych w zakresie popularyzacji i rozwoju kultury.

  Szczegółowy Regulamin w dokumencie Poetic November

  .

  Skip to content