Regulamin

Załączniki

Edycja 2020

Edycja 2019

Icon
Poetycki Listopad - Karta uczestnika - interpretacja
Icon
Poetycki Listopad - Karta uczestnika - poezja śpiewana
Icon
Poetycki Listopad - Regulamin

  Regulamin

  tarczaO

  Zespół Szkół w Chojnicach
  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  Technikum im. Stefana Bieszka

  ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice
  tel. (052) 396 01 20   fax. (052) 397 50 17
  www.zs-chojnice.pl   szkola@zs-chojnice.pl

  tarczaT

  Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej
  ,,Poetic November”
  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, licealnych oraz techników.
  CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest:
  – propagowanie wiedzy o literaturze anglojęzycznej
  – poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych
  – doskonalenie umiejętności recytatorskich
  – zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną
  REGULAMIN KONKURSU
  Nauczyciele języka angielskiego typują w danej szkole jednego ucznia w danej kategorii i zgłaszają go do konkursu.
  Uczestnicy konkursu mogą wystąpić w następujących kategoriach:
  1. KONKURS INTERPRETACJI
  Uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki angielskiego lub amerykańskiego autora.
  2. POEZJA ŚPIEWANA
  Uczestnicy prezentują jeden utwór dowolnego autora, obowiązkowe wykonanie w języku angielskim.
  3. LIMERYK (informacja nieco poniżej)
  Każdy z uczestników może brać udział w trzech kategoriach.
  Uczestnicy nadsyłają recytowane wiersze i teksty piosenek, oraz limeryki (na karcie zgłoszenia).
  Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.
  KRYTERIA OCENY w kategorii interpretacji i poezji śpiewanej:
  Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.
  Uczestnicy będą oceniani za:
   elementy językowe – intonacja, wymowa – 0-5 pkt
   zapamiętanie wiersza – 0-3 pkt
   Interpretacja wiersza – 0-5 pkt
   ogólne wrażenie artystyczne – 0-5 pkt
   dobór repertuaru – 0-2 pkt

  Uczestnicy konkursu mogą przygotować podkład muzyczny do swojego występu – prosimy o dostarczenie go na pendrivie lub płycie CD.
  Zespół Szkół w Chojnicach Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich Technikum im. Stefana Bieszka ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice tel. (052) 396 01 20 fax. (052) 397 50 17 www.zs-chojnice.pl szkola@zs-chojnice.pl
  3. LIMERYK
  Ogłaszamy konkurs na limeryk w języku angielskim!!!
  Ogłaszamy konkurs na limeryk w języku angielskim!!!
  Limeryk to nonsensowny, groteskowy wierszyk o prostej budowie – pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych – układ rymów aabba.
  Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:
  – I wers – wprowadzenie bohatera i miejsca akcji;
  – II wers – zawiązanie akcji (często wprowadzony drugi bohater);
  – III i IV wers – krótsze wersy są kulminacją wątku dramatycznego;
  – V wers – zaskakujące, najlepiej absurdalne zakończenie.
  PRZYKŁADOWE LIMERYKI
  A: What is a limerick, Mother?
  A: It’s a form of verse, said brother,
  B: In which lines one and two
  B: Rhyme with five when it’s through
  A: And three and four rhyme with each other.
  There once was a fly on the wall
  I wonder why didn’t it fall
  Because its feet stuck
  Or was it just luck
  Or does gravity miss things so small?
  There once was a girl called Jane
  Who thought she had a really big brain
  She thought she was cool
  Standing in a puddle of drool
  But really she was just insane
  Jeśli jesteś kreatywny, zachęcamy Cię do udziału w naszym konkursie!!!
  Wierszyki można wysłać do 22 listopada do p. Małgorzaty Peplińskiej
  na adres e-mailowy:
  m.peplinska@zs-chojnice.pl
  Każdy może oddać tylko 1 wierszyk, który powinien opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą, oraz szkołą, do której uczęszcza.
  Życzymy powodzenia oraz natchnienia!!!
  ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
  z dopiskiem „Poetycki Listopad”
  lub skan zgłoszenia na adres e-mail:
  szkola@zs-chojnice.pl
  e.steinke@zs-chojnice.pl
  p.gierszewska@zs-chojnice.pl
  Termin zgłoszeń upływa w dniu
  22 listopada 2019 roku.
  Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.
  PROGRAM KONKURSU
  Konkurs odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 roku o godz. 10.00
  w auli LO im. Filomatów Chojnickich.
  1. Przybycie i rejestracja uczestników, godz. 9.45 – 10.00.
  2. Udział w konkursie – prezentacja utworów od 10.00 – 12.30.
  3. Przerwa na podsumowanie wyników – praca komisji konkursowej.
  4. Ogłoszenie wyników. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji utworów przez uczestników oraz po obradach jury.
  5. Ogłoszenie wyników w konkursie na limeryk.
  5. Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom.
  6. Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia.
  Uwaga!
  Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów ( np. keyboardu).
  Organizatorzy:
  Zespół przedmiotowy języka angielskiego przy Zespole Szkół w Chojnicach.

  Skip to content