Regulamin

Załączniki

  Regulamin

  tarczaO

  Zespół Szkół w Chojnicach
  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  Technikum im. Stefana Bieszka

  ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice
  tel. (052) 396 01 20   fax. (052) 397 50 17
  www.zs-chojnice.pl   szkola@zs-chojnice.pl

  tarczaT

   


  Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

  ,,Poetycki Listopad”

  ,,Poetic November”

    

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 3 gimnazjum, klas 8 szkół podstawowych,  oraz uczniów klas 1 szkół ponadgimnazjalnych.

   

  CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest:
  – propagowanie wiedzy o literaturze anglojęzycznej
  – poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych
  – doskonalenie umiejętności recytatorskich
  – zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną

   

  REGULAMIN KONKURSU

  Nauczyciele języka angielskiego typują w danej szkole jednego ucznia  w danej kategorii i zgłaszają go do konkursu.

  Uczestnicy konkursu mogą wystąpić w następujących kategoriach:

   

  1. KONKURS INTERPRETACJI

  Uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki angielskiego lub amerykańskiego autora.

   

  1. POEZJA ŚPIEWANA

  Uczestnicy prezentują  jeden utwór dowolnego autora, obowiązkowe wykonanie w języku angielskim.
  Każdy z uczestników może brać udział w dwóch kategoriach.
  Uczestnicy nadsyłają recytowane wiersze lub teksty piosenek (łącznie z tłumaczeniem na język polski) przepisane na komputerze ( czcionka Arial 12).

   

  Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

   

  KRYTERIA OCENY w kategorii interpretacji i poezji śpiewanej:

  Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.
  Uczestnicy będą oceniani za:
  elementy językowe – intonacja, wymowa – 0-5 pkt
  zapamiętanie wiersza – 0-3 pkt
  Interpretacja wiersza – 0-5 pkt
  ogólne wrażenie artystyczne – 0-5 pkt
  dobór repertuaru – 0-2 pkt
  Uczestnicy konkursu mogą przygotować podkład muzyczny do swojego występu – prosimy o dostarczenie go na pendrivie lub płycie CD.

   

  ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
  z  dopiskiem „Poetycki Listopad”
  lub skan zgłoszenia na adres e-mail: szkola@zs-chojnice.pl
  lub e.steinke@zs-chojnice.pl

   

  Termin zgłoszeń upływa w dniu  23 listopada 2018 roku.

  Termin ten nie może zostać przekroczony, a  wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne  z dyskwalifikacją.

   

  Konkurs odbędzie się we wtorek, 27 listopada 2018 roku o godz. 9.00
  w auli LO im. Filomatów Chojnickich.

   

  PROGRAM KONKURSU

  1. Przybycie i rejestracja uczestników, godz. 8.45 – 9.00.
  2. Udział w konkursie – prezentacja utworów literackich od 9.00 – 12.30.
  3. Przerwa na podsumowanie wyników – praca komisji konkursowej.
  4. Ogłoszenie wyników. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji utworów przez uczestników oraz po obradach jury.
  5. Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom.
  6. Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia.

   

  Uwaga!

  Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

   

  Organizatorzy: Zespół Szkół w Chojnicach
  Kontakt:
  Ewa Steinke: e.steinke@zs-chojnice.pl
  Paulina Gierszewska: p.gierszewska@zs-chojnice.pl