Co po Technikum?

Kształcenie ogólne

Kształcenie ogólne w technikum realizowane jest w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące  realizowane są w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.

 

Zawód i kwalifikacje

Nauka w technikum będzie trwała 4 lata. W technikach w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu –najczęściej są to zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami.

W trakcie nauki w technikum będziesz odbywać praktyki zawodowe organizowane przede wszystkim u pracodawcy.

 

Umiejętności i kompetencje

W trakcie nauki będziesz doskonalić nie tylko kompetencje ogólne, ale również zawodowe. Jako uczeń technikum nauczysz się m. in.:

− jak praktycznie wykonywać zawód,

− jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej,

− jak wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej,

− jak organizować swoją pracę oraz pracę w podległym zespole

Będziesz również miał możliwość doskonalenia takich umiejętności jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność praz umiejętność współpracy w zespole.

 

Egzaminy

W trakcie nauki w technikum będziesz zdawać egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony np. pod koniec drugiej klasy, zaś ostatni w lutym – marcu w czwartej klasie. Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy zdasz wszystkie egzaminy i ukończysz szkołę, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Posiadane przez Ciebie świadectwa i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz. Będą Twoją „furtką” do zatrudnienia.

 

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum będziesz mógł także przystąpić do egzaminu maturalnego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzymasz świadectwo maturalne. Następnie możesz kontynuować naukę na studiach wyższych oraz szkołach służb mundurowych. Będziesz mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Wówczas będziesz miał dwa zawody.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. Wówczas będziesz miał dwa zawody.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych. Wówczas będziesz miał dwa zawody.

 

Dzięki dodatkowym kwalifikacjom znacznie łatwiej znajdziesz pracę.

 

Jeśli szukasz informacji o szkołach zajrzyj na strony internetowe:

www.koweziu.edu.pl

www.oke.gda.pl

www.ore.edu.pl

www.interklasa.pl

www.edubaza.pl

www.perspektywy.pl

 

Skip to content