Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na rok szkolny 2022-2023

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach na rok szkolny 2022/2023

Lp. Planowane działania: Termin realizacji: Osoby odpowiedzialne:
1. Uroczystości i imprezy okolicznościowe:
– Dzień Chłopaka IX Żeńska część SU
– Program artystyczny z okazji DEN X Samorządy klasowe i Prezydium SU
– Andrzejki XI jw.
– Mikołajki XII jw.
– Spotkanie wigilijne jw. jw.
– Walentynki II jw.
– Dzień Kobiet III jw.
– Tłusty Czwartek III jw.
– Pierwszy Dzień Wiosny III jw.
– Drzwi Otwarte Szkoły jw. jw.
– Piknik z okazji Dnia Samorządowca V jw.
– obchody wybranych tematycznie dni z kalendarza I i II semestr jw.
2. Wybory prezydium SU. X Komisja Wyborcza
3. Opracowanie/ uzupełnienie rocznego planu pracy z uwzględnieniem działań

o charakterze cyklicznym.

X Prezydium SU
4. Aktualizacja ogłoszeń dotyczących działań SU na korytarzu budynku technikum. cały rok Społeczność szkolna,

Przewodniczący SU

5. Aktualizacja wiadomości dotyczących technikum na facebooku. od X administrator, Przewodniczący SU
6. Udział w tworzeniu internetowej strony szkoły. cały rok jw.
7. Reaktywacja „szczęśliwego” numeru

z dziennika.

cały rok jw.
8. Udział w akcjach o charakterze charytatywnym (V edycja „Dobro do nas wraca – pomoc się opłaca”). wg potrzeb społeczność szkolna
9. Udział w akcjach o charakterze ekologicznym (kolejna edycja konkursu na EKO-UCZNIA) cały rok społeczność szkolna
10. Opracowanie konkursu dla klas motywującego do dokonywania wpłat na konto RR. XII/I jw.
11. Promocja szkoły. cały rok jw.
12. Współpraca z SU LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach jw. jw.

Sporządzili:

Przewodniczący SU: Jakub Pasiński

Opiekun SU: Hanna Wodowska

Skip to content