Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na rok szkolny 2018-2019 

Termin Zadania
Cały rok Uroczystości patriotyczno-religijne
MIESIĄC PAŹDZIERNK
12.10.18 Pierwsze spotkanie SU
16.10.18 Przekazanie władz nowemu SU
31.10.18 Halloween -konkurs na najsmaczniejszy wypiek halloweenowy, konkurs na najlepsze przebranie.
MIESIĄC LISTOPAD
11.11.18 Narodowe Święto Niepodległości
30.11.18 Andrzejki- klimatyczna impreza na auli dla klas I-II, występy artystyczne, wróżby, na jednej godzinie lekcyjnej
MIESIĄC GRUDZIEŃ
Szlachetna paczka
06.12.18 Mikołajki, wspólpraca z If, turniej, zbiórka na schronisko
Góra grosza
Wigilie klasowe
MIESIĄC STYCZEŃ
14.01.19 Międzynarodowy dzień Koszuli
01.01.19-13.01.19 WOŚP FINAŁ
31.01.19 Rocznica wyzwolenia Chojnic
MIESIĄC LUTY
15.02.19 Dzień singla
21.02.19 Dzień języka polskiego
MIESIĄC MARZEC
08.03.19 Dzień Kobiet
21.03.19 Pierwszy dzien Wiosny, Dzień kolorowej skarpetki
Koniec marca Drzwi otwarte
MIESIĄC KWIECIEŃ
01.04.19 Prima Aprilis
MIESIĄC MAJ
03.05.19 Święto Konstytucji 3. Maja
Piknik Samorządowca
MIESIĄC CZERWIEC
POCZĄTEK CZERWCA Dzień Dziecka
Piknik SU z okazji dnia sportu
MIESIĄC WRZESIEŃ
Uroczystości w Dolinie śmierci
MIESIĄC PAŹDZIERNIK
Wybory SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na rok szkolny 2017-2018 

Termin Zadania
Cały rok Uroczystości patriotyczno-religijne
Miesiąc Wrzesień
04.09.2017r. Uroczystości w Dolinie Śmierci (rocznica wybuchu II Wojny Światowej)
Miesiąc Październik
06.10.2017r. Wybory do SU
18.10.2017r. Przekazanie władz nowemu SU
27.10.2017r. Pierwsze spotkanie SU
30.10.2017r. Halloween- konkurs na najlepsze zobrazowanie bohaterów i fabuły wylosowanego wcześniej horroru, wieczór filmowy
Miesiąc Listopad
11.11.2017r. Narodowe Święto Niepodległości

 

21.11.2017r. Spotkanie z Radą Rodziców
koniec listopada  Andrzejki
Miesiąc Grudzień
4 dni grudnia Góra Grosza
  Mikołajki
  Wigilie klasowe
  Szlachetna Paczka
Miesiąc Styczeń
12.01.2018r. Międzynarodowy Dzień Koszul
15.01.2018r. Niebieski Poniedziałek
31.01.2018r. Rocznica Wyzwolenia Chojnic
Miesiąc Luty
15.02.2018r. Dzień Singla- randki w ciemno, rady naszych uczniów dla singli
21.02.2018r.

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego- propagowanie poprawnej polszczyzny w zabawny sposób
Miesiąc Marzec
08.03.2018r. Dzień Kobiet
21.03.2018r. Pierwszy dzień wiosny
Koniec marca Prima Aprilis
Koniec marca Drzwi Otwarte
Miesiąc Kwiecień
04.04.2018r. Dzień Bezdomnych Zwierząt
 Miesiąc  Maj
03.05.2018r. Święto Konstytucji 3 Maja
25.05.2018r. Piknik Samorządowca
Miesiąc  Czerwiec
Początek czerwca Dzień Dziecka
21.06.2018r. Piknik Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia Sportu

 

 

Plan pracy SU Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach na rok szkolny 2016/2017 

 

Lp. Planowane działania: Termin realizacji: Osoby odpowiedzialne:
1. Uroczystości i imprezy okolicznościowe:
a)      DEN – koncert X Samorządy klasowe

i Prezydium SU

b)      Halloween/Dzień Dyni j.w. Prezydium SU
c)      Andrzejki XI j.w.
d)      Mikołajki XII j.w.
e)      Spotkanie wigilijne j.w. j.w.
f)       Walentynki II j.w.
g)      Dzień Kobiet III j.w.
h)      Pierwszy Dzień Wiosny III j.w.
i)        Drzwi Otwarte Szkoły j.w. j.w.
j)        Piknik z okazji Dnia Samorządowca V j.w.
3. Wybory prezydium SU. X Komisja Wyborcza
4. Opracowanie/ uzupełnienie rocznego planu pracy z uwzględnieniem działań

o charakterze cyklicznym.

X Prezydium SU
5. Opieka nad gablotą SU. cały rok Przewodniczący SU
6. Aktualizacja treści w gablotach na korytarzu budynku technikum. IX, X Społeczność szkolna,

Przewodniczący SU

7. Aktualizacja wiadomości dotyczących technikum na facebooku. od X administrator, Przewodniczący SU
8. Udział w tworzeniu internetowej strony szkoły. cały rok j.w.
9. Kontynuacja „szczęśliwego” numeru z dziennika. cały rok j.w.
10. Udział w akcjach o charakterze charytatywnym (II edycja „dobro do nas wraca – pomoc się opłaca”). wg potrzeb społeczność szkolna
11. Udział w akcjach o charakterze ekologicznym. cały rok społeczność szkolna
12. Promocja szkoły. cały rok j.w.
13. Współpraca z SU LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach j.w. j.w.

 

Sporządzili:     Szymon Myszka, Bartłomiej Bublic (do uzupełnienia przez nowo wybrane PSU)

Opiekun SU: Hanna Wodowska

 

Plan pracy SU Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na rok szkolny 2016/17

TERMIN ZADANIA
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
03-07.10.2016 Kampania wyborcza.
07.10.2016 Debata kandydatów.
11.10.2016 Wybory do SU.
18.10.2016 Przekazanie władz nowemu SU.
21.10.2016 Pierwsze zebranie nowego SU z przedstawicielami klas.
28.10.2016 HALLOWEEN na wesoło – konkurs na najlepiej odegraną scenę z wylosowanego wcześniej filmu oraz na najbardziej wiarygodne przebranie; wieczorna gra detektywistyczna.
LISTOPAD
Spotkanie z Prezydium SU z II LO, dot. „Turnieju Mikołajkowego”.
30.11.2016 Andrzejki.
GRUDZIEŃ
„Góra Grosza”.
05.12.2016 Mikołajki w szkole. „Poszukiwanie czapek św. Mikołaja”.
06.12.2016 „Turniej Mikołajkowy” we współpracy z II LO.
12-16.12.2016 Konkurs „Rozpoznaj swojego nauczyciela z czasów jego dzieciństwa”.
22.12.2016 Wigilie klasowe.
STYCZEŃ
LUTY
14.02.2017 Walentynki.
23.02.2017 Tłusty czwartek.
MARZEC
06.03.2017 Dzień Olimpijczyka.
08.03.2017 Dzień Kobiet.
14.03.2017 Dzień Liczby Pi.
21.03.2017 Pierwszy dzień wiosny.
31.03.2017 Prima Aprilis.
KWIECIEŃ
Drzwi Otwarte.
MAJ
Piknik Samorządowca.
CZERWIEC
01.06.2017 Dzień Dziecka.

Plan pracy SU Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach na rok szkolny 2015/2016

Lp. Planowane działania: Termin realizacji: Osoby odpowiedzialne:
1. Uroczystości i imprezy okolicznościowe:
a)      Ślubowanie Klas Pierwszych IX Uczniowie kl. III i IV
b)      DEN X Samorządy klasowe i Prezydium SU
c)      Halloween j.w. Prezydium SU
d)      Andrzejki XI j.w.
e)      Mikołajki XII j.w.
f)       Spotkanie wigilijne j.w. j.w.
g)      Walentynki II j.w.
h)      Pierwszy Dzień Wiosny III j.w.
i)        Drzwi Otwarte Szkoły j.w. j.w.
j)        Pożegnanie Klas Czwartych IV j.w.
k)      Piknik z okazji Dnia Samorządowca V j.w.
2. Wprowadzenie zmian w Regulaminie SU IX/X Samorządy klasowe
i prezydium SU
3. Wybory prezydium SU X Komisja Wyborcza
4. Opracowanie/ uzupełnienie rocznego planu pracy z uwzględnieniem działań o charakterze cyklicznym. X Prezydium SU
5. Opieka nad gablotą SU cały rok Przewodniczący SU
6. Umieszczenie technikum na facebooku i aktualizacja wiadomości. od X administrator, Przewodniczący SU
7. Udział w tworzeniu internetowej strony szkoły. cały rok j.w.
8. Kontynuacja „szczęśliwego” numeru z dziennika. cały rok j.w.
9. Udział w akcjach o charakterze charytatywnym. wg potrzeb Społeczność szkolna
10. Promocja szkoły. cały rok j.w.
11. Współpraca z SU LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach j.w. j.w.

Sporządzili:                                                                                     Opiekun SU: Hanna Wodowska
Agnieszka Piontkowska,
Szymon Myszka,
Bartłomiej Bublic

 

Plan pracy SU Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/15

Prezydium Samorządu Uczniowskiego LO im. Filomatów Chojnickich w składzie: Dominika Winiarska, Julia Antoniak, Tomasz Łoński, Barbara Matyszewska oraz Aleksandra Gnacińska przyjęło do realizacji

w br. szkolnym następujące zadania:

 1. Organizowanie regularnych spotkań Prezydium Samorządu oraz utrzymywanie współpracy z samorządami klasowymi (zebrania raz w miesiącu).
 2. Współpraca z przedstawicielami szkolnej społeczności w Młodzieżowej Radzie Miasta i Samorządzie Szkolnym Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach,pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.
 3. Przygotowanie imprez na terenie szkoły z poszanowaniem praw ucznia, zasadami demokracji i potrzebami szkolnej społeczności. Zakłada się przygotowanie:
  1. Halloween,
  2. udziału w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości,
  3. Andrzejek,
  4. Mikołajek.
  5. koncertu charytatywnego,
  6. „Paczki dla Afryki”,
  7. zabawy karnawałowej,
  8. „Drzwi Otwartych” szkoły,
  9. „Kwietniowych Spotkań z Poezją”
  10. udziału w obchodach Święta Konstytucji 3-maja
  11. Pikniku Samorządowca
  12. innych działań będących wynikiem potrzeb uczniów
 4. Utworzenie Filomackiego Kabaretu, którego opiekunem zostanie p. Joanna Glaza.
 5. Informowanie o działalności SU poprzez stronę internetową szkoły, profil społecznościowy, gablotę samorządu oraz bieżące spotkania samorządu.
 6. Analiza i ocena działań przedstawiona zostanie Dyrekcji szkoły i Radzie Pedagogicznej po zakończeniu I semestru, a następnie na zakończenie roku szkolnego.