Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich na rok szkolny 2019-2020

Termin Zadania
Cały rok Uroczystości
MIESIĄC PAŹDZIERNIK
19.10.19 Pierwsze spotkanie SU
31.10.19 Halloween- konkurs na najlepsze przebranie filmowe
MIESIĄC LISTOPAD
11.11.19 Narodowe Święto Niepodległości
19.11.19 Przekazanie władz nowemu SU
30.11.19 Andrzejki- wróżby na długiej przerwie
MIESIĄC GRUDZIEŃ
06.12.19 Mikołajki, turniej mikołajkowy dla klas 1 po gimnazjum i zbiórka na schronisko (współpraca z IIb),
20.12.19 Wigilia szkolna, przedstawienie Bożonarodzeniowe G.T. AKABAT- „Święta u Dulskiej 2”
MIESIĄC STYCZEŃ
01.01.20-13.01.20 Finał WOŚP
31.01.20 Rocznica Wyzwolenia Chojnic „Święto Szkoły”
MIESIĄC LUTY
07.02.20 Dzień Dresa
14.02.20 Walentynki (współpraca z IIb)
MIESIĄC MARZEC
08.03.20 Dzień Kobiet
20.03.20 Dzień wsparcia osób z Zespołem Downa, Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny (współpraca z IIb)
23.03.20 Konkurs „Bitwa Humanistyczna” dla pierwszych klas LO z okazji Dnia Wiosny (współpraca z IIa)
koniec marca Spektakl pt. „Sen nocy letniej”
koniec marca Drzwi Otwarte
MIESIĄC KWIECIEŃ
01.04.20 Prima Aprilis
03-04.20 Rekolekcje szkolne
07.04.20 Dzień Zdrowia
MIESIĄC MAJ
03.05.20 Święto Konstytucji 3. Maja
27.05.20 Piknik Samorządowca
MIESIĄC CZERWIEC
01.06.20 Dzień Dziecka
25.06.20 Piknik SU
26.06.20 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
MIESIĄC WRZESIEŃ
01.09.20 Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.20 Uroczystość w Dolinie Śmierci
  Ślubowanie klas pierwszych
  Ognisko Pokoleń
30.09.20 Dzień Chłopaka
MIESIĄC PAŹDZIERNIK
14.10.20 Dzień Edukacji Narodowej

Plan pracy SU Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach na rok szkolny 2019/2020

Lp. Planowane działania: Termin realizacji: Osoby odpowiedzialne:
1. Uroczystości i imprezy okolicznościowe:
– Loteria na Dzień Chłopaka IX Żeńska część SU
– Program artystyczny z okazji DEN X Samorządy klasowe i Prezydium SU
     
– Andrzejki XI jw.
– Mikołajki XII jw.
– Spotkanie wigilijne jw. jw.
– Walentynki II jw.
– Dzień Kobiet III jw.
– Tłusty Czwartek III jw.
– Pierwszy Dzień Wiosny III jw.
– Drzwi Otwarte Szkoły jw. jw.
– Piknik z okazji Dnia Samorządowca V jw.
– obchody wybranych tematycznie dni z kalendarza I i II semestr jw.
2. Wybory prezydium SU. X Komisja Wyborcza
3. Opracowanie/ uzupełnienie rocznego planu pracy z uwzględnieniem działań  

o charakterze cyklicznym.

X Prezydium SU
4. Aktualizacja ogłoszeń dotyczących działań SU na korytarzu budynku technikum. cały rok Społeczność szkolna,  

Przewodniczący SU

5. Aktualizacja wiadomości dotyczących technikum na facebooku. od X administrator, Przewodniczący SU
6. Udział w tworzeniu internetowej strony szkoły. cały rok jw.
7. Reaktywacja „szczęśliwego” numeru  

z dziennika.

cały rok jw.
8. Udział w akcjach o charakterze charytatywnym (V edycja „Dobro do nas wraca – pomoc się opłaca”). wg potrzeb społeczność szkolna
9. Udział w akcjach o charakterze ekologicznym (kolejna edycja konkursu na EKO-UCZNIA) cały rok społeczność szkolna
10. Opracowanie konkursu dla klas motywującego do dokonywania wpłat na konto RR. XII/I jw.
11. Promocja szkoły. cały rok jw.
12. Współpraca z SU LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach jw. jw.

Sporządzili:

Przewodniczący SU: Damian Kosiedowski/ Eryk Frankenstein

Opiekun SU: Hanna Wodowska

Skip to content