Technikum im. Stefana Bieszka

Technikum im. Stefana Bieszka„Na prawdziwych zawodach ludzie się poznają”

Przedmiot rozszerzony: JĘZYK ANGIELSKI

Z UKIERUNKOWANIEM NA ZARZĄDZANIE W BIZNESIE LUB WŁASNĄ FIRMĄ, PROWADZENIE SPRAW KADROWO PŁACOWYCH  ORAZ PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

„Najwyższe standardy kształcenia”

Moduły z zakresu nauki ekonomii:

Przedsiębiorstwo – Zostań idealnym szefem lub pracownikiem!

 • funkcjonowanie przedsiębiorstw, sporządzanie biznesplanu
 • zarządzanie kapitałem ludzkim, jak budować autorytet szefa?
 • nowoczesny menedżer, kreowanie wizerunku
 • analizowanie kondycji finansowej firmy wnioskowania statystycznego
 • negocjacje biznesowe , tajniki biznesu międzynarodowego
 • nowoczesne formy promocji i reklamy, jaką wybrać formę opodatkowania ?
 • savoir – vivre czyli jak się dobrze przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • nabycie umiejętności z zakresu obsługi programu do fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej

Biuro rachunkowe – Dobry specjalista w zakresie rachunkowości!

 • jak uporać się z dokumentacją księgową – profesjonalna księgowość!
 • w jaki sposób sprawnie i poprawnie dokonać analizy kondycji finansowej firmy?
 • opracowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
 • nabycie umiejętności z zakresu obsługi programu księgowo – finansowego

Kadry i płace – Umowy i wynagrodzenia pracowników – co w trawie piszczy?

 • jak zatrudnić pracownika? – rekrutacja, obowiązki pracodawcy i pracownika
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • czy podjąć pracę na umowę zlecenie? – elementy prawa cywilnego
 • w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie dla pracownika?
 • ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze
 • prawa emerytalne i rentowe – kiedy i dla kogo?
 • nabycie umiejętności z zakresu obsługi programu kadrowo – płacowego

Negocjacje – Bądź najlepszy!

 • sztuka skutecznych negocjacji, jak rozmawiać z innymi, aby Cię słuchali?
 • wizerunek negocjatora – w jaki sposób przygotować się do rozmów?

Po ukończeniu technikum ekonomicznego możesz zostać m.in.:
– menadżerem,
– bankowcem,
– księgowym ( np. Biuro Rachunkowe, Dział Kadr i Płac),
– asystentką/asystentem prezesa
– analitykiem rynku,
– doradcą finansowym w firmach konsultingowych
– pracownikiem biurowym Urzędu m.in.: Skarbowego, ZUS-u, GUS-u
-właścicielem własnej firmy 🙂

 

Aby uzyskać tytuł TECHNIKA trzeba zdobyć następujące kwalifikacje:

Prowadzenie  dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Stosowanie wybranych przepisów prawa z prowadzenia działalności

Prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej

Prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku

Sporządzanie biznesplanu

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Prowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy

Dokumentacja  spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi

Rozliczenie wynagrodzeń i składek przez ZUS

Prowadzenie analizy zatrudnienie i wynagrodzeń

Prowadzenie ewidencji podatkowej i rozliczeń podatkowych

Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i bankami

Praca z programem do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw INSERT.

Wybierz szkołę średnią, a zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające Ci zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego!

Wybierając Technikum im. Stefana Bieszka inwestujesz w swoją przyszłość.

Przedmiot rozszerzony: JĘZYK ANGIELSKI

DAJ UPUST SWOJEJ KREATYWNOŚCI WYBIERZ PRZYSZŁÓŚĆ W IT

„Najwyższe standardy kształcenia”

Moduły z zakresu nauki:

Naprawa sprzętu komputerowego

 • budowa i obsługa komputera,
 • zasady funkcjonowania systemu komputerowego i jego poszczególnych podzespołów,
 • ustalanie przyczyn awarii i usterek oraz sposobów ich usuwania,
 • budowa, obsługa i funkcjonowanie urządzeń wejścia/wyjścia (drukarki, skanery, itp).

Systemy operacyjne

 • obsługa systemów Windows (XP, 7, 8 czy 10) oraz systemów wielodostępnych Unix/Linux, a w tym: instalacja, konfiguracja i administrowanie systemem Windows oraz wykonywanie podstawowych operacji w systemie,
 • ustalanie przyczyn awarii oprogramowania oraz sposobów ich usuwania.

Grafika komputerowa

 • techniki grafiki komputerowej, narzędzia i metod przetwarzania informacji multimedialnej,
 • prezentacja informacji multimedialnych w Internecie,
 • obróbka obrazów rastrowych i wektorowych.

Sieci komputerowe i administrowanie nimi

 • budowa i zasady działania sieci komputerowych, administrowanie sieciami komputerowymi,
 • administrowanie serwerami sieci lokalnej,
 • praca w sieciach równoprawnych i z dedykowanym serwerem domenowym.

Podstawy programowania

 • podstawowe metody rozwiązywania problemów oraz wstępu do niektórych działów algorytmiki, tworzenie algorytmów,
 • programowania obiektowego (C++, Delphi, Java).

Tworzenie stron internetowych i administrowanie nimi

 • projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych,
 • tworzenie stron WWW i administrowanie nimi,
 • elementy programowania w języku JavaScript i PHP.
 • programowania aplikacji mobilnych i desktopowych.

Po ukończeniu technikum informatycznego możesz zostać m.in.:
– programistą,
– grafikiem komputerowym,
– projektantem i administratorem sieci,
– projektantem i administratorem stron WWW,
– serwisantem sprzętu komputerowego,
– informatykiem w firmie z każdej branży.

Aby uzyskać tytuł TECHNIKA trzeba zdobyć następujące kwalifikacje:

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Administrowanie systemami operacyjnymi

Serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej

Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami  internetowymi i bazami danych 

Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi

Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych

Programowanie aplikacji internetowych

Tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią

Wybierz szkołę średnią, a zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające Ci zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego!

Wybierając Technikum im. Stefana Bieszka inwestujesz w swoją przyszłość.

Przedmiot rozszerzony: JĘZYK ANGIELSKI

AKADEMIA EFEKTYWNEGO DYSTRYBUTORA LUB MENADŻERA

„Najwyższe standardy kształcenia”

Moduły z zakresu nauki:

 Nowoczesne technik sprzedaży

 • techniki sprzedaży w pigułce
 • techniki negocjacji i obrony ceny
 • pozyskiwanie nowych klientów – prospecting
 • techniki finalizacji sprzedaży
 • merchandasing w praktyce

Efektywna obsługa klienta

 • skuteczna rozmowa z klientem
 • obsługi kasy fiskalnej
 • specjalistyczne oprogramowanie do fakturowania i obsługi gospodarki magazynowej
 • prowadzenie księgowości
 • tajniki biznesu międzynarodowego

Przedsiębiorstwo

 • funkcjonowanie przedsiębiorstw, sporządzanie biznesplanu
 • zarządzanie kapitałem ludzkim, jak budować autorytet szefa?
 • nowoczesny menedżer, kreowanie wizerunku
 • analizowanie kondycji finansowej firmy wnioskowania statystycznego
 • negocjacje biznesowe, tajniki biznesu międzynarodowego
 • nowoczesne formy promocji i reklamy
 • jaką wybrać formę opodatkowania?
 • savoir – vivre czyli jak się dobrze przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • nabycie umiejętności z zakresu obsługi programu do fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej

Po ukończeniu technikum handlowego możesz zostać m.in.:
– specjalistą ds. sprzedaży i marketingu
– przedsiębiorcą handlowym
– specjalistą ds. reklamy
– specjalistą ds. akwizycji towarów
– przedstawicielem handlowym
– szefem działu sprzedaży
– menadżerem własnej firmy

 

Aby uzyskać tytuł TECHNIKA trzeba zdobyć następujące kwalifikacje:

Prowadzenie sprzedaży

Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży

Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży

Prowadzenie działalności handlowej

Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów

Organizacja i prowadzenie działań handlowych

Aktywna komunikacja z klientem biznesowym

Praca z programem sprzedażowo-magazynowym SUBIEKT.

Wybierz szkołę średnią, a zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające Ci zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego!

Wybierając Technikum im. Stefana Bieszka inwestujesz w swoją przyszłość.

 

Skip to content