Regulamin

Regulamin

 1. ORGANIZATOR: Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
  tel. 523974927
 2.  

 3. CEL PRZEGLĄDU:
   

  1. Promowanie piosenki poetyckiej z kręgu „Krainy Łagodności”, audycji radiowej „Gitarą i piórem” (Polskie Radio Program Trzeci)
  2. Umożliwienie początkującym i utalentowanym uczestnikom przeglądu prezentacji swoich dokonań w różnorodnych formach.
  3. Propagowanie poezji i piosenki poetyckiej wśród młodzieży.
  4. Aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.
  5. Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej.
  6.  
    

 4. MIEJSCE I TERMIN:
   

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich Chojnice ul. Nowe Miasto 4-6 Chojnice – podziemia kościoła gimnazjalnego sąsiadującego ze szkołą
  2. Data imprezy: 10  grudnia 2015 godz. 17.00
  3.  
    

 5. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:
   

  1.  
   1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie: uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
   2. Wykonawca to solista bądź zespół (do 3 osób).
   3. Repertuar obejmuje: 2 utwory śpiewane.
   4. W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
    *Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
    *Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.
    * Uczestnicy mogą wykonać utwór z tekstem własnym.
   5. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
   6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument (preferowana gitara oraz wykonanie akustyczne) lub wcześniej dokonane nagranie na płycie CD  lub kasecie.
    W podziemiach kościoła znajduje się fortepian, który można wykorzystać do akompaniamentu.
   7.  

  2.  
   1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury.
   2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka jury wszystkich uczestników przeglądu.
   3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury Konkursowego.
    W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego\
   4. Decyzja jury jest ostateczna.
   5.  

  3. Nagrody i upominki, ufundowane przez sponsorów i organizatora, uczestnicy otrzymują za zajęcie I, II, III miejsca
  4.  
    

 6. ZGŁOSZENIE:
   
  Przegląd ma formę otwartą. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia 3 grudnia 2015 r. udziału w przeglądzie. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.

 
 

Skip to content