Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście boczne od strony boiska szkolnego jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wjazd na dziedziniec szkolny poprzez „starą wozownię” od strony Placu Kościelnego. Wejście do budynku głównego od strony dziedzińca wewnętrznego jest dostępne dla wózków inwalidzkich Do wejścia głównego prowadzą wysokie schody i jest ono niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Po lewej stronie znajduje się dyżurka woźnego, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika (woźnego).  Nie ma wydzielonej toalety dla interesantów. Można skorzystać z toalet znajdujących się w podziemiach budynku, które nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 6, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody i jest ono niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wejście boczne od strony boiska szkolnego jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Parter budynku jest dostosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Po prawej stronie wejścia bocznego znajduje się dyżurka woźnego, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika (woźnego). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół Szkół w Chojnicach – sala gimnastyczna, ul. Nowe Miasto 4- 6, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do wejścia głównego od strony boiska szkolnego jest dostępne dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika szkoły. Wejściem tym można nim wjechać na widownię. Wejście boczne od strony dziedzińca wewnętrznego nie jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Dwa wejścia od strony Placu Emsdetten są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i można nimi wjechać na płytę główną Sali oraz do małej Sali gimnastycznej. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.