Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski czynnie włącza się w życie szkoły, jest współorganizatorem wielu imprez i uroczystości szkolnych, które odbywają się na terenie szkoły, a także poza nią np.: Święto Niepodległości, Powroty Chojnic do Macierzy, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzień Samorządowca, Walentynki, Mikołajki i inne.

Samorząd Uczniowski organizuje zabawy, dyskoteki, pocztę walentynkową, obchody Dnia Kobiet. Współuczestniczy w przygotowaniach do Dnia Edukacji Narodowej. Organizuje Piknik Samorządowy.

Samorząd Uczniowski uczestniczy w akcjach mających na celu pomoc chorym dzieciom, współpracuje z Domem Samotnej Matki, Domem Dziecka, klubem ,,Szansa”. Czynnie wspomaga schronisko dla zwierząt.

Działalność Samorządu Uczniowskiego często opiera się na pracy wolontariuszy. W tym roku włączyliśmy się w działania Orkiestry Świątecznej Pomocy i w zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności.

Jako Samorząd Uczniowski staramy się także przeciwdziałać problemom społecznym: organizujemy akcję antynikotynową i inne akcje prozdrowotne. Wspomagamy działalność szkolnego klubu „Pod Budą” Współorganizujemy „Stachuriadę” i „Kwietniowe Spotkania z Poezją”.

Skip to content