Szkoła Przyszłości

Logo-projektu

Projekt pn. “Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) , Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cele projektu i założenia projektu:
  1. Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego (1600 uczniów), prowadzących kształcenie ogólne na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć.
  2. Wartość projektu: 5 794 995,73, w tym wsparcie ze środków UE: 5 505 245,94 zł
 2. Beneficjenci projektu – wsparcie dla uczniów:
  1. Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i laboratoria:
   • matematyka,
   • biologia,
   • chemia,
   • fizyka,
   • geografia,
   • j.angielski,
   • j.niemiecki,
   • warsztaty dziennikarskie,
   • techniki szybkiego uczenia się,
   • robotyka i programowanie na bazie pracowni,
   • uzyskanie certyfikatu ECDL,
   • zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
   • klub gry Cash Flow,
   • Odyseja Umysłu,
   • poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć w bieżącym miesiącu znajdują się w gablocie na parterze budynku liceum.

Wyjazdy do CNK w Warszawie

(dla uczniów biorących udział w zajęciach SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI)

10 października 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 5 października

11 października 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 5 października

Zgłoszenia indywidualne przyjmuje szkolny koordynator projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – wicedyrektor Olgierd Buchwald

Miejsce i czas przyjmowania zgłoszeń: gabinet 48 od godz. 11.25 do godz. 11.45

O zakwalifikowaniu decyduje ilość miejsc i kolejność zgłoszeń.

Wyjazd jest nieodpłatny i obejmuje wyżywienie uczestników oraz bilety wstępu.

19.06.2018Wyjazd do CNK w Warszawie

Jeszcze przed wakacjami (19.06) odwiedziliśmy ponownie Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w laboratoriach biologii, chemii i fizyki oraz zwiedzić ekspozycję CNK. Na zakończenie świetny pokaz w Planetarium pozwolił poznać zagadki techniki i kosmosu.

17.03.2018Maraton matematyczny – zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów

Dzisiaj (17.03) wystartował maraton maturalny, uczestnikom życzymy sukcesu! Meta maratonu na egzaminie w maju. Powodzenia!

Planowane wyjazdy do CNK w Warszawie w 2017 r.

(dla uczniów biorących udział w zajęciach SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI)

 

10 listopada 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 7 listopada

23 listopada 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 20 listopada

1 grudnia 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 27 listopada

8 grudnia 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do 4 grudnia

Zgłoszenia indywidualne przyjmuje szkolny koordynator projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – wicedyrektor Olgierd Buchwald

Miejsce i czas przyjmowania zgłoszeń: gabinet 48 od godz. 11.25 do godz. 11.45

O zakwalifikowaniu decyduje ilość miejsc i kolejność zgłoszeń.

Kolejne wyjazdy odbędą się w 2018 r., każdy uczestnik projektu może zostać zakwalifikowany do wyjazdu tylko jeden raz. Wyjazd jest nieodpłatny i obejmuje wyżywienie uczestników oraz bilety wstępu.

Wyjazd do CNK w Warszawie

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

17.05.2017r.Zajęcia SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie odwiedzili Laboratorium Budowlane AGCEL.

12.04.2017r.Zajęcia SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie LO im. Filomatów Chojnickich w ramach zajęć laboratoryjnych z chemii, odwiedzili zakład produkcyjny Spomlek. Mieli okazję poznać praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy, a wszystko to pod okiem opiekuna grupy p. Bogumiły Hamerskiej.

 

Skip to content