Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Termin Cel spotkania
 

20 września 2017 r.

 

 

25 października

2017 r.

1630 Zebranie z rodzicami uczniów kl. I w auli szkoły, następnie spotkania w klasach– wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z prawem szkolnym

1700 II – III LO i II – IV Tech.- zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego

 

1700 Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

22 listopada 2017 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II LO i I, II ,III Tech.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

20 grudnia 2017 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Tech. – podsumowanie semestru

Zebranie z rodzicami pozostałych klas – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

24 stycznia 2018 r. 1700 Zebranie z rodzicami wszystkich klas

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

28 marca 2018 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II LO i I, II ,III Tech.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

23 maja 2018 r. 1700 Zebranie z rodzicami – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830  konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli