Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Termin Cel spotkania

3 września 2020 r.


10 września 2020 r.

1700 Zebranie z rodzicami uczniów kl. I – wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z prawem szkolnym


1700  II – III LO i II – IV Tech.- zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego

21 października 2020 r.


25 listopada 2020 r.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli


1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych.

Od 1730 do 1830  konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

22 grudnia 2020 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II LO i I, II ,III Tech. – podanie ocen przewidywanych.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

3 lutego 2021 r. Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli
24 marca 2021 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

26 maja 2021 r. 1700 Zebranie z rodzicami – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830  konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

Skip to content