Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TerminZadanie
7 września 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
14 września 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego
26 października 2022 r.Od 1700 do 1800 konsultacje z rodzicami
23 listopada 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami klas IV liceum i klas IV Tech. 4-letniego
14 grudnia 2022 r. 1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III liceum oraz klas I-IV technikum 5-letniego. Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.
29 marca 2023 r.1700  Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych
24  maja 2023 r.1700  Zebrania z rodzicami
Skip to content