Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

TerminZadanie
6 września 2023 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.
13 września 2023 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas II-IV liceum oraz klas II-V technikum.
Zebranie Rady Rodziców.
25 października 2023 r.Od 1700 do 1800 konsultacje z rodzicami.
22 listopada 2023 r.1700 Zebrania z rodzicami klas IV liceum i klas V Technikum.
20 grudnia 2023 r.

3 stycznia 2024 r.
1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych. Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami.

1700  Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III liceum oraz klas I-IV technikum.
14 lutego 2024 r.

27 marca 2024 r.

1700  Zebrania z rodzicami. Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami.

1700  Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych.
22  maja 2024 r.1700  Zebrania z rodzicami.

Dostępność nauczycieli

Konsultacje nauczycieli odbywają się w wg. harmonogramu (szczegóły w zakładce Nauczyciele -Dostępność nauczycieli). W tygodniach w których odbywają się konsultacje wynikające z planu pracy szkoły tj. 26 października, 23 listopada, 14 grudnia, 29 marca oraz 24 maja, termin konsultacji jest wspólny dla wszystkich – środa od 17.00/17.30 .

Skip to content