Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Termin Cel spotkania
 

12 września 2018 r.

 

 

 

17 października

2018 r.

1630 Zebranie z rodzicami uczniów kl. I w auli szkoły, następnie spotkania w klasach– wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z prawem szkolnym

1700 II – III LO i II – IV Tech.- zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego

 

 

Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

21 listopada 2018 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II LO i I, II ,III Tech.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

19 grudnia 2018 r. Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli
9 stycznia 2019 r.

 

 

 

6 lutego 2019 r.

1700 Zebranie z rodzicami wszystkich klas

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

 

 

Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

27 marca 2019 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

22 maja 2019 r. 1700 Zebranie z rodzicami – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830  konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli