Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TerminZadanie
7 września 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
14 września 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego
26 października 2022 r.Od 1700 do 1800 konsultacje z rodzicami
23 listopada 2022 r.1700 Zebrania z rodzicami klas IV liceum i klas IV Tech. 4-letniego
14 grudnia 2022 r.


1 lutego 2023 r.
1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III liceum oraz klas I-IV technikum 5-letniego. Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami.

1700  Zebrania z rodzicami
29 marca 2023 r.1700  Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych
24  maja 2023 r.1700  Zebrania z rodzicami

Dostępność nauczycieli

Konsultacje nauczycieli odbywają się w wg. harmonogramu (szczegóły w zakładce Nauczyciele -Dostępność nauczycieli). W tygodniach w których odbywają się konsultacje wynikające z planu pracy szkoły tj. 26 października, 23 listopada, 14 grudnia, 29 marca oraz 24 maja, termin konsultacji jest wspólny dla wszystkich – środa od 17.00/17.30 .

Skip to content