Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

TerminZadanie
8 września 2021 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
15 września 2021 r.1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego
27 października 2021 r.Od 1730 do 1830 konsultacje z rodzicami
24 listopada 2021 r.1700 Zebrania z rodzicami klas III liceum 3-letniego i klas IV Tech.
5 stycznia 2022 r. 1700 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego. Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych
30 marca 2022 r.1700  Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych Od 1730 do 1830 Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych
25  maja 2022 r.1700  Zebrania z rodzicami
Skip to content