Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Termin Cel spotkania

11 września 2019 r.

16 października

2019 r.

1630 Zebranie z rodzicami uczniów kl. I w auli szkoły, następnie spotkania w klasach– wybór przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z prawem szkolnym

1700 II – III LO i II – IV Tech.- zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego

Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

20 listopada 2019 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

18 grudnia 2019 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II LO i I, II ,III Tech. – podanie ocen przewidywanych.

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

5 lutego 2020 r. Od 1700 do 1800 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli
25 marca 2020 r. 1700 Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830 konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli

27 maja 2020 r. 1700 Zebranie z rodzicami – podanie ocen przewidywanych

Od 1730 do 1830  konsultacje indywidualne dla rodziców – dyżur nauczycieli