Prawo szkolne

Prawo szkolne

Icon

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny 2019-2020

Icon

Statut Technikum 2019 29 XI

Icon

Statut Liceum 2019 29 XI

Icon

Ceremoniał szkolny

Icon

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły

Icon

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego [w opracowaniu]

Icon

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Icon

Regulamin Samorządu Uczniowskiego LO

Icon

Załącznik do Regulaminu Rady Rodziców

Icon

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technikum zm. 2015

Icon

Statut Zespołu Szkół w Chojnicach - 2017

Icon

Wewnątrzszkolne Ocenianie

Icon

Regulamin Rady Rodziców

Icon

Regulamin rady pedagogicznej

Icon

Regulamin ucznia

Icon

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Icon

Procedury postępowania nauczyciela w sytuacjach trudnych

Icon

Szkolny pogram wychowawczo - profilaktyczny 2018

    Ochrona Danych Osobowych

    Icon

    Klauzula informacyjna - ZFŚS