Zadania pedagoga

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga:

 • dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole
 • współpracuje z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły w sprawach uczniów wymagających indywidualnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej
 • prowadzi zajęcia wychowawcze i profilaktyczne w klasach
 • organizuje i przeprowadza szkolne akcje i konkursy profilaktyczne
 • udziela pomocy i wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje
 • doradza w wyborze kierunku studiów i zawodu, przeprowadza testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, konsultuje z doradcą zawodowym
 • w przypadku niepowodzeń szkolnych (słabych ocen, trudności w uczeniu się), motywuje i doradza, jak się uczyć skutecznie
 • prowadzi zajęcia wspomagające dla uczniów z dysleksją oraz uczniów z problemami dotyczącymi komunikacji językowej

Możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • źle się czujesz w klasie i jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, koleżanką z klasy
 • masz problemy rodzinne i znajdujesz się w trudnej sytuacji
 • chcesz pomagać innym w ramach wolontariatu
 • chcesz popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się lepszej organizacji nauki, bezpiecznego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
 • …. oraz w każdej innej sytuacji

W czwartki od 14:00 do 15:00 odbywają się zajęcia dla uczniów z dysleksją (dysleksja właściwa, dysortografia i dysgrafia). Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu zajęć.
 

Zapraszam
Pedagog Z S

Skip to content