Harmonogram prac

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Termin Zadanie
1 września 2021 r.

8.00 – III-IV (liceum 3-letnie i technikum 4-letnie)

9.00 klasy II-III (liceum 4-letnie i technikum 5-letnie)

10.00 klasy pierwsze liceum i technikum

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8 września 2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
15 września 2021 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego
16 września 2021 r. Ognisko Pokoleń
17 września 2021 r. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
20-22 września 2021 r. Testy zerowe i testy diagnostyczne
30 września 2021 r. Ślubowanie klas pierwszych
30 września 2021 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
14 października 2021 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
27 października 2021 r. Konsultacje z rodzicami
1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
24 listopada 2021 r. Zebrania z rodzicami klas III liceum 3-letniego i klas IV Tech.
6 grudnia 2021 r. Mikołajki szkolne
22 grudnia 2021 r. Wigilia szkolna
23-31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
5 stycznia 2022 r. (środa) Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych

od 10 stycznia 2022 r. Egzaminy zawodowe – pisemne

Egzaminy zawodowe – praktyczne

21 stycznia 2022 r. Święto Szkoły
22 stycznia 2022 r. (102 dni) Bal studniówkowy LO
29 stycznia 2022 r. (95 dni) Bal studniówkowy Technikum
9-11 lutego 2022 r.

(lub w terminie ogłoszonym przez CKE)

Próbne egzaminy maturalne
14-27 lutego 2022 r. Ferie zimowe
8 marca 2022 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
21 marca 2022 r. Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
30 marca 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych

kwiecień 2022 r. Rekolekcje szkolne
14-19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
1 maja 2022 r. Święto Pracy
3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja
4–23 maja 2022 r. Część pisemna egzaminu maturalnego
18–20 maja 2022 r. Część ustna egzaminu maturalnego
4–29 maja 2022 r. Praktyki zawodowe – klasy trzecie Technikum
25  maja 2022 r. Zebrania z rodzicami
27 maja 2022 r. Piknik z okazji Dnia Samorządowca
1-15 czerwca 2022 r. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych
16 czerwca 2022 r. Boże Ciało
14-15 czerwca 2022 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
21 czerwca 2022 r. Szkolna giełda podręczników
od 20 czerwca 2022 r. Egzaminy zawodowe – pisemne.

Egzaminy zawodowe – praktyczne.

Egzaminy zawodowe – praktyczne.

23 czerwca 2022 r. Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
5 lipca 2022 r. Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych
24–25 sierpnia 2022 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych
23 sierpnia 2022 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2021 r. – czwartek,
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r. – poniedziałek,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.- czwartek,
  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2021 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.- sobota,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.- czwartek,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2022 r.- niedziela,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2022 r.- wtorek,
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

12.11.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych  –          1 dzień

9-11.02.2022 – próbne egzaminy maturalne,                                –          3 dni

(lub w terminie ogłoszonym przez CKE)

4 – 6.05.2022 oraz 9.05.2022 – egzaminy maturalne                    –          4 dni

2.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych    –          1 dzień

17.06.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych  –          1 dzień

Skip to content