Harmonogram prac

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Termin Zadanie
1 września 2022 r.

8.00 klasy III-IV (w salach)

8.00 klasy I-II liceum i technikum (sala gimnastyczna)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2022 r.

godz. 9.00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego.

Ślubowanie klas pierwszych

6 września 2022 r. Szkolna giełda podręczników
7 września 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
14 września 2022 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III (liceum 4-letniego i technikum 5-letniego) oraz klas III technikum 4-letniego
17 września 2022 r. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
21-23 września 2022 r. Testy zerowe i testy diagnostyczne klas II-III oraz IV technikum 5-letniego
28-30 września 2022 r. „Matura próbna” z CKE

(przedmioty obowiązkowe) klasy IV liceum

29 września 2022 r. II Konferencja naukowa „Ojczyzna –Nauka – Cnota. 400 lat szkoły średniej w Chojnicach”
29 września 2022 r. Ognisko Pokoleń
30 września 2022 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
14 października 2022 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
26 października 2022 r. Konsultacje z rodzicami
1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
23 listopada 2022 r. Zebrania z rodzicami klas IV liceum i klas IV Tech. 4-letniego
6 grudnia 2022 r. Mikołajki szkolne
7 grudnia 2022 r. „Stachuriada”
Od 12 do 22 grudnia 2022 r. Próbne egzaminy maturalne CKE
14 grudnia 2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III liceum oraz klas I-IV technikum 5-letniego.

Konsultacje z rodzicami

22 grudnia 2022 r. Wigilia szkolna
23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
9-21 stycznia 2023 r. Egzaminy zawodowe – pisemne

Egzaminy zawodowe – praktyczne

16-29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe
30 stycznia 2023 r. Święto Szkoły
30 stycznia –24 lutego 2023 r. Praktyki zawodowe – klasy trzecie Technikum
14 stycznia 2023 r. Bal studniówkowy LO
13 stycznia 2023 r. Bal studniówkowy Technikum
8 marca 2023 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
21 marca 2023 r. Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
29 marca 2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych

marzec 2023 r. Rekolekcje szkolne
6-11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
19-22 kwietnia 2023 r. XXX „Kwietniowe Spotkania z Poezją”
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
1 maja 2023 r. Święto Pracy
3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
4–23 maja 2023 r. Część pisemna egzaminu maturalnego
10–23 maja 2023 r. Część ustna egzaminu maturalnego
1–26 maja 2023 r. Praktyki zawodowe – klasy czwarte Technikum
24  maja 2023 r. Zebrania z rodzicami
26 maja 2023 r. Piknik z okazji Dnia Samorządowca
1-19 czerwca 2023 r. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych
8 czerwca 2023 r. Boże Ciało
14-15 czerwca 2023 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
1-18 czerwca 2023 r. Egzaminy zawodowe – pisemne.

Egzaminy zawodowe – praktyczne.

22 czerwca 2023 r. Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
7 lipca 2023 r. Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych
25 sierpnia 2023 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych
21–22 sierpnia 2023 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2022 r. – piątek,
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r. – wtorek,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.- piątek,
  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2022 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.- niedziela,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.- piątek,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.- poniedziałek,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 r.- środa,
  • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

31.10.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych  –          1 dzień

2.05.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych    –          1 dzień

4-5.05.2023 oraz 8-9.05.2023 – egzaminy maturalne                  –          4 dni

9.06.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych    –          1 dzień

12.06.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych  –          1 dzień

Skip to content