Harmonogram prac

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Termin Zadanie
4 września 2023 r.8.00 klasy III-V9.00 klasy I-II liceum i technikum Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6 września 2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
7 września 2023 r. Szkolna giełda podręczników
13 września 2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas II-IV liceum oraz klas II-V technikumZebranie Rady Rodziców
15 września 2023 r Ślubowanie klas pierwszych8.30 – LO im. Filomatów Chojnickich12.45 – Technikum im. St. Bieszka
17 września 2023 r. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
20-22 września 2023 r. Testy zerowe i testy diagnostyczne
wrzesień 2023 r. „Matura próbna” wg. harmonogramu CKE
28 września 2023 r. Ognisko Pokoleń
29 września 2023 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
13 października 2023 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
25 października 2023 r. Konsultacje z rodzicami
1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2023 r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
22 listopada 2023 r. Zebrania z rodzicami klas IV liceum i klas V Technikum
6 grudnia 2023 r. Mikołajki szkolne
8 grudnia 2023 r. „Stachuriada”
20 grudnia 2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
22 grudnia 2023 r. Wigilia szkolna
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
2 stycznia –26 stycznia 2024 r. Praktyki zawodowe – klasy trzecie Technikum
3 stycznia 2024 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III liceum oraz klas I-IV technikum
10-15 stycznia 2024 r.9-20 stycznia 2024 r. Sesja poprawkowa egzaminów zawodowych egzaminy zawodowe – pisemneegzaminy zawodowe – praktyczne
13 stycznia 2024 r. Bal studniówkowy LO
22 stycznia 2024 r. Święto Szkoły
22-24 stycznia 2024 r. Próbne egzaminy maturalne
27 stycznia 2024 r. Bal studniówkowy Technikum
29 stycznia 2024 r.- 11 lutego 2024 r. Ferie zimowe
14 lutego 2024 r.8 marca 2024 r. Zebrania z rodzicami wszystkich klasUroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
21 marca 2024 r. Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
27 marca 2024 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnychKonsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych
marzec 2024 r. Rekolekcje szkolne
28.03.2024 r.-2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
17-19 kwietnia 2024 r. XXXI „Kwietniowe Spotkania z Poezją”
26 kwietnia 2024 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
1 maja 2024 r. Święto Pracy
3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3 Maja
7–24 maja 2024 r. Część pisemna egzaminu maturalnego
11–25 maja 2024 r. Część ustna egzaminu maturalnego
6–31 maja 2024 r. Praktyki zawodowe – klasy czwarte Technikum
22  maja 2024 r. Zebrania z rodzicami
7 czerwca 2024 r. Piknik z okazji Dnia Samorządowca
30 maja 2024 r. Boże Ciało
3-17 czerwca 2024 r. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych
4-10 czerwca 2024 r.10-14 czerwca 2024 r. Egzaminy zawodowe – pisemne. Egzaminy zawodowe – praktyczne.
13-14 czerwca 2024 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
20 czerwca 2024 r. Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej
21 czerwca 2024 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
9 lipca 2024 r. Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych
20–21 sierpnia 2024 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
26 sierpnia 2024 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2023 r. – sobota,
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. – środa,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.- sobota,
  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2023 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.- poniedziałek,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.- sobota,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.- środa,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.- piątek,
  • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

2-3.11.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych –           2 dni

2.05.2024 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych    –           1 dzień

6-9.05.2024 oraz 13.05.2023 – egzaminy maturalne                     –           5 dni

31.05.2024 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych  –           1 dzień

Skip to content