Harmonogram prac

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin Zadanie
2 września 2019 r.

8.00 klasy II-IV

8.30 klasy pierwsze

9.30

Rozpoczęcie roku szkolnego
11  września 2019 r. Zebrania z rodzicami
17 września 2019 r. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę
23-25 września 2019 r. Testy zerowe i testy diagnostyczne
19 września 2019 r. Ślubowanie klas pierwszych
26 września 2019 r. Ognisko Pokoleń
30 września 2019 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka
11 października 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
16 października 2019 r. Konsultacje z rodzicami
1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
20 listopada 2019 r. Zebrania z rodzicami klas III LO i IV Tech.
29 listopada 2019 r. Andrzejki szkolne
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne
18 grudnia 2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I-II i III Tech.Konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych
20 grudnia 2019 r. Wigilia szkolna
23-31 grudnia  2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
10 stycznia 2020 r.

styczeń 2020 r.

Egzaminy zawodowe – pisemne

Egzaminy zawodowe – praktyczne

10 stycznia 2020 r. Bal studniówkowy LO
1 lutego 2020 r. Bal studniówkowy Technikum
13-26 stycznia 2020 r. Ferie zimowe
31 stycznia 2020 r. Święto Szkoły
5 lutego 2020 r. Konsultacje z rodzicami
10-12 lutego 2020 r. Próbne egzaminy maturalne
8 marca 2020 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet
20 marca 2020 r. Dzień Sportu z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
25 marca 2020 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

Konsultacje z rodzicami uczniów klas młodszych

03-04. 2020 r. Rekolekcje szkolne
9-14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych
1 maja 2020 r. Święto Pracy
3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja
4–21 maja 2020 r. Część pisemna egzaminu maturalnego
4–22 maja 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego
4–15 maja 2020 r. Praktyki zawodowe – kl. II Te
4–29 maja 2020 r. Praktyki zawodowe – klasy trzecie Technikum
27 maja 2020 r. Piknik z okazji Dnia Samorządowca
27  maja 2020 r. Zebrania z rodzicami
1-19 czerwca 2020 r. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych
18-19 czerwca 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
24 czerwca 2020 r. Szkolna giełda podręczników
23 czerwca 2020 r.

czerwiec 2020 r.

06 – 4.07. 2020 r.

Egzaminy zawodowe – pisemne.

Egzaminy zawodowe – praktyczne.

Egzaminy zawodowe – praktyczne.

11 czerwca 2020 r. Boże Ciało
25 czerwca 2020 r. Piknik Samorządu Uczniowskiego

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
3 lipca 2020 r. Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych
26–28 sierpnia 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych
25 sierpnia 2020 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
24–25 sierpnia 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019 r. – poniedziałek,
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r. – piątek,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.- poniedziałek,
  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2019 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.- środa,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.- poniedziałek,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.- piątek,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2020 r.- niedziela,
  • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :

2-3.01.2020 – przerwa świąteczno-noworoczna

10-12.02.2020 – próbne egzaminy maturalne,

4 – 6.05.2020 – egzaminy maturalne

27.05.2020 – dzień samorządu uczniowskiego „Piknik Samorządowca”

12.06.2020 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej:

Lp. Termin Tematyka/cel
1. 29.08.2019 Posiedzenie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
2. 12.09. 2019 Posiedzenie organizacyjne – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.
3. 21.10. 2019 Posiedzenie organizacyjne – analiza wyników maturalnych.
4.   .10.2019 Posiedzenie szkoleniowe .
5. 16.12.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna klas III LO i IV Technikum
6. 30.01.2020 Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna klas I, II i III Technikum
7. 10.02.2020 Posiedzenie podsumowujące pracę szkoły w I semestrze
8. 07.02.2020 Posiedzenie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły
9. 20.04.2020 Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna klas III LO i IV Technikum
10. 22.06.2020 Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna klas I, II i III
11. 25.06.2020 Posiedzenie podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020