Regulamin

Regulamin

 
XXX „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2024

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Od zeszłorocznego Jubileuszu w konkursie pojawiła się nowa kategoria OPEN, to znaczy, że w zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział także dorośli. Ta grupa będzie oceniana oddzielnie. Prosimy o dopisanie na karcie zgłoszenia drukowanymi literami KATEGORIA OPEN.

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim). W związku z obecnością w szkołach uczniów ukraińskich regulamin dopuszcza wykonanie jednego utworu w ich ojczystym języku.
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (Times New Roman , czcionka 12 i bez nazwiska autora.

Dane autora  podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Dodatkowo jury może przyznać  nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za wykonanie utworu Haliny Poświatowskiej.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

 Jury może  przyznać  specjalną nagrodę: LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017

Termin zgłoszeń upływa w dniu  22 marca 2024 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 17 – 19 kwietnia 2024 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją) zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury

17  kwietnia, a którzy 18  kwietnia.  Dnia19 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów, a także dwie imprezy towarzyszące – koncert poezji śpiewanej i wieczorek poetycki.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz na stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza, tel. kontaktowy – 608 773 242, mail –  j.glaza@zs-chojnice.pl

XXX „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2023

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wyjątkowo z okazji Jubileuszu konkurs będzie mieć formułę OPEN, to znaczy, że w zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział także dorośli. Ta grupa będzie oceniana oddzielnie.

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (Times New Roman , czcionka 12 i bez nazwiska autora.

Dane autora  podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Dodatkowo jury może przyznać  nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za wiersz na temat  „Kwietniowych Spotkań z Poezją”

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

 Jury może  przyznać  specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017


Termin zgłoszeń upływa w dniu  24  marca 2023 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 19- 21 kwietnia 2023 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją) zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury

19  kwietnia, a którzy 20  kwietnia.  Dnia 21 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz na stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza,
tel. kontaktowy – 608 773 242, email –  j.glaza@zs-chojnice.pl

W związku z Jubileusz XXX – lecia konkursu w sobotę 22 kwietnia przed południem odbędą się warsztaty dla młodych twórców oraz warsztaty muzyczne dla uczestników z kategorii Poezja śpiewana.

Proszę o deklarację chęci udziału w tych warsztatach na karcie zgłoszenia –  Deklaruję chęć udziału w warsztatach.

Zainteresowanych powiadomimy o szczegółach przedsięwzięcia.

XXIX „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2022

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych..

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

1. KONKURS INTERPRETACJI: Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)

2. POEZJA ŚPIEWANA: Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)

3. SPOTKANIA TWÓRCÓW: Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Dodatkowo jury może przyznać nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie utworu Andrzeja Bursy lub Rafała Wojaczka.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

Jury może przyznać specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich 89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6 z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017

Termin zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2020 roku. Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2022 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją 2020 ) zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników, którzy zaprezentują się przed jury

6 kwietnia, a którzy 7 kwietnia. Dnia 8 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga! Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza, tel. kontaktowy – 608 773 242

XXIX   „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”   2020

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych..

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Dodatkowo jury może przyznać  nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu. Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie utworu Andrzeja Bursy lub Rafała Wojaczka.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

Jury może  przyznać  specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017. Termin zgłoszeń upływa w dniu  18  marca 2020 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2020 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją 2020 ) zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury

1 kwietnia, a którzy 2 kwietnia.  Dnia 3  kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza,
tel. kontaktowy – 608 773 242

XXVIII „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2019

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

       NOWOŚĆ: jury przyzna nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie utworu Mirona Białoszewskiego.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

 Jury może  przyznać  specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)


KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

  ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017


Termin zgłoszeń upływa w dniu  21 marca 2019 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2019 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją 2019 )zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury 3 kwietnia, a którzy 4 kwietnia.  Dnia 5  kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza,
tel. kontaktowy – 608 773 242

Tu można pobrać regulamin i zgłoszenia na XXVIII „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2019 

XXVII „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2018

REGULAMIN

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie utworu Jacka Kaczmarskiego.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

Jury może  przyznać  specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

laur


KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017


Termin zgłoszeń upływa w dniu  21 marca 2018 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją 2018 )zostanie opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury 11 kwietnia, a którzy 12 kwietnia.  Dnia 13  kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizator: Joanna Glaza,
tel. kontaktowy – 608 773 242

XXVI „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2017

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

 1. KONKURS INTERPRETACJI:
  Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)
 2. POEZJA ŚPIEWANA:
  Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)
 3. SPOTKANIA TWÓRCÓW:
  Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12).

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda za najlepsze wykonanie wiersza Marcina Świetlickiego.

Uczestników konkursu ocenia komisja konkursowa.

 Jury może  przyznać  specjalną nagrodę:

LAUR KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

(za wybitną osobowość i wszechstronność uczestnika, który ujawnił talent w co najmniej dwóch kategoriach konkursowych)

laur

KRYTERIA OCENY ( dotyczy kategorii interpretacji i poezji śpiewanej):

Emocjonalny stosunek do treści, własna interpretacja lub aranżacja utworów, walory muzyczne prezentacji, celowość doboru środków wyrazu scenicznego, dykcja.


ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

lub przesłać faxem do szkoły na numer: 523975017


Termin zgłoszeń upływa w dniu  16 marca 2017 roku.
Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją 2017 )zostanie opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników,  którzy zaprezentują się  przed jury 5 kwietnia, a którzy 6 kwietnia.  Dnia 7  kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Uwaga!
Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Wykonawcy poezji śpiewanej i ich akompaniatorzy proszeni są o wcześniejsze przybycie (co najmniej 15 minut przed przesłuchaniem) w celu rozstawienia i przygotowania instrumentów (np. keyboardu).

Organizatorzy: Joanna Glaza, Olgierd Buchwald
tel. kontaktowy – 608 773 242

Tu można pobrać regulamin i zgłoszenia na XXVI KWIETNIOWE

Skip to content