Współpraca szkoły z rodzicami

LITERATURA PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW

 1. Albisetti Valerio: Pułapka anoreksji: dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2003. ISBN 83-7224-261-5.
 2. Arcimowicz Anna, Słysz Anna: Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. ISBN 978-83-7489-243-8.
 3. Bakan Joel: Dzieciństwo w oblężeniu: łatwy cel dla każdego biznesu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2013. ISBN 978-83-7758-326-5.
 4. Beliveau Marie-Claude: Jak pomóc dziecku w problemach szkolnych: poradnik dla rodziców. Warszawa: Klub dla Ciebie, 2005. ISBN 83-7404-013-0.
 5. Bloomfield Harold H., Cooper Robert K.: Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie. Warszawa: Świat Książki, 2000. ISBN 83-7227-482-7.
 6. Borba Michele: Koniec ze złym zachowaniem: 38 trudnych zachowań i sposoby, jak im zaradzić. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2003. ISBN 83-7301-447-0.
 7. Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-10-1.
 8. Elliott Julian, Place Maurice: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. ISBN 83-02-07781-X.
 9. Ellis Albert: jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie. Poznań: Media Rodzina, 1999. ISBN 83-85594-78-7.
 10. Giordano E., Lasconi T., Boscato G.: Nastolatki: trudne pytania. Dom. Szkoła. Przyjaciele. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2004. ISBN 83-7201-118-4.
 11. Griffiths Mark: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dojrzewania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-14-4.
 12. Hertz Noreena: Oczy szeroko otwarte. Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2014. ISBN 978-83-7758-612-9.
 13. Krahe Barbara: Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-89574-35-7.
 14. Leite John S., Parish J. Kip: Wychowanie skuteczne: 10 przykazań dla rodziców. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. ISBN 83-02- 05555-7.
 15. Lemańska Wanda: O sile emocji pozytywnych: zapobieganie depresji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ISBN 83-02- 09317-3.
 16. Maxwell Ruth: Dzieci. Alkohol. Narkotyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-85416-97-8.
 17. Ridley Dale Scott: Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-89120-99-2.
 18. Salter Anna C.: Drapieżcy: pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci. Poznań: Media Rodzina, 1999. ISBN 83-7278-144-3.
 19. Sieradzan Czesław: Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu? Łódź: Wydawnictwo NINIWA, 1999. ISBN 83-909042-3-3.
 20. Teesson Maree, Degenhardt, Hall Wayne: Uzależnienia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-89574-55-1.
 21. Tomaszek Bożena: Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? Kraków: Wydawnictwo RUBIKON, 2005. ISBN 83-89947-20-X.
 22. Wach Tomasz Janusz: Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Warszawa: Difin, 2014. ISBN 978-83-7930-295-6.
 23. Zajączkowski Krzysztof: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. ISBN 83-02-08933-8.
 24. Zimmermann Frank: Nastolatki: trudne pytania. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1998. ISBN 83-87197-60-2.

Pomoc szkole

Ekran w auli:

Staraniem Rady Rodziców zakupiony został i zamontowany ekran w szkolnej auli. Powierzchnia prezentacji jest dostosowana do wymiarów pomieszczenia.

 

Współpraca szkoły z rodzicami

Proces uspołeczniania polskiej szkoły cały czas postępuje. Rodzice systematycznie uzyskują coraz większe uprawnienia i możliwości wpływania na funkcjonowanie szkoły do której uczęszczają ich dzieci.
Podstawowe uprawnienia  Rady Rodziców:
 • możliwość wystąpienia do dyrektora lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach szkoły
 • współudział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły
 • współudział w tworzeniu programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
Inne uprawnienia:
 • Rada Rodziców może występować z wnioskiem o dokonanie oceny pracy każdego nauczyciela pracującego w szkole
 • wydaje opinie o nauczycielu ubiegającym się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
 • bierze udział w formułowaniu koncepcji pracy szkoły
 • w osobie wyłonionego przedstawiciela angażuje się m.in. w:
  – wybór dyrektora placówki
  – rozpatrywanie odwołania od oceny pracy
  – komisyjne ustalanie oceny zachowania ucznia
  – prace zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dziś rodzice są jednymi z ważniejszych interesariuszy szkoły, i stąd, podobnie jak nauczyciele ponoszą pewną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.  Rodzice  zaliczają się do jej najbliższego otoczenia szkoły, które ma realną możliwość wpływania na istotne decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

 

Rodzice są partnerami szkoły

1. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy
2. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci
Szkoła operacyjnie wykorzystuje informacje od rodziców do dokonywania zmian w swojej pracy czy ofercie edukacyjnej. Podstawową płaszczyzną współpracy jest realizacja szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Efekty prowadzonych działań wychowawczych są monitorowane i przyjmują wartość wspomagania dwukierunkowego.
Ważne decyzje dotyczące szkoły i jej uczniów są konsultowane z rodzicami i tworzą fundament współpracy i decydują w dużej mierze o przyszłości szkoły. Rodzice są również współorganizatorami wielu przedsięwzięć szkoły.
Skip to content