Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy 2019/2020

Icon

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku - formuła 2012

Icon

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku - formuła 2017

Icon

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Icon

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Icon

Terminy przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Icon

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020