Plan obchodów

Kalendarz obchodów 400-lecia szkoły

2 września 2022 r.

16 września 2022 r.
Inauguracja jubileuszowego roku szkolnego  

„Filomacka Muza” – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
29 września 2022 r.II ogólnopolska konferencja naukowa
„Ojczyzna – Nauka – Cnota.
400 lat szkoły średniej w Chojnicach”
29 września 2022 r.„Ognisko Pokoleń”  
7 grudnia 2022 r.

7 stycznia 2023 r.
„Stachuriada”  

II Chojnicki Marsz Powstańców Styczniowych
30 stycznia 2023 r.Święto Szkoły  
marzec 2023 r.Spektakl teatralny  
19-22 kwietnia 2023 r.XXX „Kwietniowe Spotkania z Poezją”  
26 maja 2023 r.„Piknik Samorządowca”
9-11 czerwca 2023 r.Zjazd absolwentów
Skip to content