AktualnościDziałalność TPLO

W dniu 29 września 2022 r. w auli szkoły odbyła się

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Ojczyzna – Nauka – Cnota

400 lat szkoły średniej w Chojnicach”

zapraszamy do obejrzenia transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=_mFccPg-EZQ

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Chojnickiego oraz Burmistrza Miasta Chojnice.

Wśród wielu zaproszonych gości nie zabrakło parlamentarzystów i samorządowców, senator Stanisław Lamczyk z okazji jubileuszu 400-lecia szkoły przekazał na ręce dyrektor Małgorzaty Gierszewskiej pamiątkowy medal Senatu RP. Wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego p. Leszek Bonna, absolwent naszej szkoły, korzystając z okazji wręczył pamiątkową tarczę z Gryfem.

Otwarcia konferencji dokonał dr hab. Janusz Gierszewski, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na wstępie przybliżył pojęcia „Ojczyzna-Nauka-Cnota” wypisane na sztandarze szkoły. Z kolei rektor Wyższej Szkoły Gospodarki dr Marek Chamot nawiązał do istotnej roli wychowania i jego znaczenia w dziejach szkoły. Pozostali prelegenci zabrali głos w ramach paneli historycznych.

Panel I – Rezydencja i kolegium jezuickie w Chojnicach

Jezuici w Chojnicach w świetle „Historia Residentiae Conecensis Societatis Iesu” oraz „Liber Memorialium a Visitationis et Provintialibus Residentiae Choinecensi Relictorum”, mgr Paweł Piotr Mynarczyk

Panel II – Królewskie Katolickie Gimnazjum w Chojnicach

Wychowankowie – Derdowski Jan Hieronim, Domański Bolesław – na pierwszej linii, dla wspólnej sprawy, dr hab. Józef Szymański, Instytutu Historii AP w Słupsku

Absolwenci Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach, twórcy ruchu młodokaszubskiego i przyjaciele: Aleksander Majkowski i Jan Karnowski, mgr Anita Maliszewska Zespół Szkół w Chojnicach

Główne założenia reformy szkolnictwa Stein i Hardenberga w zaborze pruskim,  dr Tomasz Kowalczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wielcy synowie Kaszub chlubą gimnazjum w Chojnicach, prof. Józef Borzyszkowski

Eksterniści w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach (1818-1919),  mgr Kazimierz Jaruszewski

Panel III – Państwowe Gimnazjum Klasyczne Męskie w Chojnicach

Jan Karol Maciej Łukowicz (1854-1918) i Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Lekarze i działacze społeczni. Życie i działalność, dr hab. Adam Czabański, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dr Krzysztof Prętki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uczniowie gimnazjum w Chojnicach, a polskie służby specjalne. Rekonesans badawczy, prof. dr hab. Wojciech Skóra, Instytut Historii AP w Słupsku

Panel IV – Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich

Prof. zw. dr hab. Antoni Horst (1915-2003). Wybitny lekarz fizjolog i genetyk. Absolwent szkoły średniej w Chojnicach, dr Krzysztof Prętki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Geneza i działalność Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, mgr Paweł Boczek

Stowarzyszenia i organizacje chojnickiego gimnazjum i liceum, mgr Bogdan Kuffel

Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół w Chojnicach p. Małgorzaty Gierszewskiej  stanowiło podsumowanie i zamknięcie konferencji. Przy okazji miało miejsce otwarcie wystawy publikacji poświęconych historii szkoły. Zbiór przygotowany został staraniem szkolnej biblioteki i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Organizatorami konferencji była Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich.

Skip to content